IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Coastal Research Policy Integration
corepoint.ucc.ie

Originele titel: COREPOINT - Coastal Research Policy Integration
Acroniem: COREPOINT
Periode: November 2004 tot Juni 2008
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Oceaanbeleid; Onderzoek
Geografische term: Europe, Northwest [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie 

Instituten (14)  Top | Publicatie 

Abstract
Inleiding

Corepoint is een project gefinancierd door het INTERREG IIIB programma waarin 12 partners uit de UK, Nederland, Frankrijk en België samenwerken in het kader van geïntegreerd beheer kustzonegebieden (GBKG). De kennis binnen deze groep zal aangewend worden om de ontwikkelingen betreffende GBKG te optimaliseren en nieuwe oplossingen te implementeren langsheen de kusten van de Noord Westen van Europa.

Achtergrond

Vele van de NW Europese kustlanden delen een bezorgdheid voor kust gerelateerde problemen. In navolging van het 'Demonstration Programme' rond GBKG (geïntegreerd beheer van kustgebieden) werd er een set van aanbevelingen op de Europese strategie geformuleerd. De reacties en engagementen van de EU lidstaten op deze strategie waren echter divers. Nog voortdurende discussies hebben voorlopig de volgende sleutelkwesties geïdentificeerd:

 • Het gemis van geïntegreerde planning en beheer ter realisatie van duurzame ontwikkeling van de Europese kustgebieden.

 • Het gemis van geëngageerde en open communicatie met de betrokken partijen inclusief politieke vertegenwoordigers en het publiek.

 • Slechte connecties tussen wetenschappers en beleidsvoerders.

 • Het tekort aan vaardigheden en expertise bij de lokale overheden.

 • Verschillende niveaus van vooruitgang in GBKG in het Noordwesten van Europa.


Activiteiten

 • Versterken van de doeltreffendheid van het huidig ruimtelijk beleid betreffende geïntegreerd beheer van kustzonegebieden.

  • Identificatie en kwalificatie van de economische meerwaarde van natuurlijke kustecosystemen

  • Identificatie van financiële modellen om GBKG initiatieven te kunnen onderhouden.

  • Herziening van de Europese GBKG inventarisatieprocessen.

  • Analyse van kustproblemen en -conflicten.

  • De evaluatie van GBKG als een aanpak van de ruimtelijke planning in NW Europa. • Uitvoering van de beste praktijk betreffende GBKG


  • Gebruik van het concept denk globaal en voer lokaal uit. Dit concept erkent de belangrijkheid van de ruimtelijke planning en besluitvorming op lokaal niveau om zo veranderingen teweeg te brengen voor de kustgemeenschappen.
  • Deze actie zal lokale projecten ten uitvoering brengen in het NW van Europa voortbouwend op de ervaringen opgedaan in de EU Demonstration Programme betreffende GBKG.


 • Betrekken van Europese beslissingnemers en burgers bij GBKG

  • Er zullen workshops, veldcursussen en netwerking activiteiten georganiseerd worden rond GBKG.
  • Dit zal samen met de positieve resultaten van de lokale case studies lokale beleidsverantwoordelijken en misschien zelfs de nationale strategie op een positieve manier beïnvloeden in de richting van een duurzaam kustzonebeheer.


 • NW Europa op de kaart zetten als expertisegebied betreffende GBKG

  • Het vormen van kustzonebeheerders door de bijscholing van beleidsvoerders tijdens de GBKG school modules.
  • Versterken van de uitwisseling van informatie en expertise tussen universitaire onderzoekscentra en de lokale overheden.


  Voor meer uitleg over COREPOINT en andere projecten van het Maritiem Instituut, zie Project website Maritiem Instituut

Publicatie  Top | Instituten 
 • Stojanovic, T.A. (2008). Guidelines for implementing local information systems at the coast. Compiled as part of the COREPOINT WP4.6 Project. COREPOINT and Cardiff University: Cardiff. 36 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie