IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dhr. Appeltans, Ward
Persoonlijke homepage
 • UNESCO; UNESCO/IOC Project Office for IODE (IODE), meer
 • Functie: Project Manager OBIS, GOOS Biology & Ecosystems, IOC Capacity Development
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-34 01 76
  E-mail:
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
JPG file
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Functie: Projectleider - afdeling Datacentrum
  Periode: Vanaf 1st Nov 2002 tot 30th Apr 2012
 • De Strandwerkgroep België (SWG), meer
 • Functie: webmaster
 • A Pan-European Species directories Infrastructure, meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
 • Bringing biogeographical data online, meer
 • Creating a long term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic Area and the Newly Associated States, meer
 • Distributed Dynamic Diversity Databases for Life, meer
 • Impact van zandsuppleties op het ecosysteem - 1e fase, meer
 • Large scale and long term Networking on the observation of Global Change and its impact on Marine Biodiversity, meer
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Ondersteuning voor het opzetten en beheren van een website voor het Vogelopvangcentrum in Oostende (VOC), meer
 • Pacific Islands Marine bioinvasions Alert Network, meer
 • Publicatie van een atlas en een CD-ROM ter valorisatie van het project MACROBEL, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • The Canadian Register of Marine Species, meer
 • Web Accessible Taxonomic Expertise in MarBEF: PROviding an e-Platform for the European Taxonomists, meer
 • AfReMaS: African Register of Marine Species, meer
 • ERMS 2.0: European Register of Marine Species version 2, meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • Macroben: Macroben database (Marbef Theme 1 workshop), meer
 • MarBEF Publication Series data, meer
 • OBIS: Ocean Biodiversity Information System, meer
 • STARDUST Phase 1, meer
 • STARDUST Phase 2, meer
 • STARDUST Rupel test site, meer
 • TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian coastal area, meer
 • VLIZ's Marine Species Register, meer
A1 publicaties (46) [show]
Peer reviewed publicaties (6) [show]
Boeken (15) [show]
Boekhoofdstukken (5) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (36) [show]
Rapporten (4) [show]
Overige publicaties (27) [show]
Thesis begeleider [show]