IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Degraer, Steven
ORCID
ResearcherID
Thesaurusterm: Macrobenthos
 
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Aquatische en Terrestrische Ecologie (ATECO), meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 03
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 03
  Fax: +32-(0)2-770 69 72
  E-mail:
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • Functie: Thematic editor
JPG file
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
  Functie: Gastprofessor
 • Actualisatie achtergrondsdocument "Kust en zee" MIRA-T 2006, meer
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS), meer
 • Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE), meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
 • Bio-fysische Karakterisering van Indicatoren voor Stabiliteit Slikgebieden d.m.v. remote sensing, meer
 • Bio-physical characterization of indicators of sediment stability in mudflats using remote sensing, meer
 • Biodiversity and the role of interstitial benthos of two European sandy beaches, meer
 • Biological evaluation of eleven sandy beaches along the Flemish Coast, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Ecologische interacties in Lanice-velden: een ecosysteem benadering voor natuurbeheer in de Noordzee, meer
 • Ecologische monitoring kustverdedigingsproject Oostende (T0-situatie), meer
 • Ecosystem sensitivity to invasive species, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Efemerale neustonische macrofaunagemeenschappen op drijvende wieren, meer
 • European Marine Biodiversity Observatory System, meer
 • European platform for coastal research: coordination action, meer
 • ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs, meer
 • Geïntegreerde evaluatie van de impact van warrelnet- en boomkorvisserij, meer
 • Het macrozoöbenthos van zandbanken voor de Belgische kust, met nadruk op de trofische relatie met overwinterde zeevogels, meer
 • IBOY-DIVERSITAS: LITUS: Interactions of biodiversity, productivity and tourism on European sandy beaches, meer
 • Impact van zandsuppleties op het ecosysteem - 1e fase, meer
 • Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat, meer
 • Interactions between meiobenthic diversity (in casu Nematoda) and tourism on three European sandy beaches, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, meer
 • Managing Fisheries to conserve ground fish and benthic invertebrates species diversity, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas, meer
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, meer
 • Monitoring van het benthos van zachte substraten: referentietoestand van het jaar nul, meer
 • Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee (GAUFRE), meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • North Sea Benthos Project, meer
 • Onderzoek naar de seizoenale variatie en populatiedynamica van het macrobenthos voor de Westkust in functie van de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject, meer
 • Onderzoek naar ruimtelijke variatie van het macrobenthos voor de Westkust i.f.v. de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject, meer
 • Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust, meer
 • Spatio-temporele variabiliteit en populatie dynamica van de Abra alba - Mysella bidentata gemeenschap op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten, meer
 • The ecology of fouling-organisms: a detailed study of Mytilopsis leucophaeata., meer
 • Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing, meer
 • Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • 2010_phd_Reubens_sync: Sync tag dataset related to impacts assessment of offshore wind farms on the movement ecology of Atlantic cod, meer
 • 2010_PHD_REUBENS: Acoustic telemetry data for Atlantic cod (Gadus morhua) in the C-Power wind farm in the southern North Sea (Belgium), meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • Macrodat databank 1 (Juni 2004), meer
 • Macrodat databank 2 (Nov 2004), meer
 • Macrodat databank 3 (Dec 2006), meer
 • Mafcons: Managing Fisheries to conserve ground fish and benthic invertebrates species diversity: infauna database, meer
 • NSBP: North Sea Benthos Project, meer
 • PhD_JolienBuyse: Using acoustic telemetry to study local and larger scale movements of plaice in relation to a Belgian offshore wind farm., meer
 • Temporarily acoustic receiver network in the C-Power wind farm in the Belgian part of the North Sea, meer
 • WinMon.be_CPOD: Cetacean passive acoustic sensor network in the Belgian Part of the North Sea, meer
A1 publicaties (159) [show]
Peer reviewed publicaties (13) [show]
Boeken (12) [show]
Boekhoofdstukken (174) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (107) [show]
Rapporten (85) [show]
Overige publicaties (36) [show]
Thesis (co-)promotor (78) [show]
Thesis begeleider (2) [show]