IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Hostens, Kristian (Kris)
ORCID
Thesaurustermen: Epibenthos; Macrobenthos
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit, meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 48
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • Functie: Thematic editor
 
  Onderzoeksdomein Visserij, meer
  Functie: Wetenschappelijk attaché - Milieumonitoring
  Periode: Vanaf Aug 2004 tot
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Community structure of demersal fish species and larger epibenthic crustaceans in the Gulf of Guayaquil, Ecuador, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Effect van zandontginning op sedimentsamenstelling, soortenrijkdom en functionele rijkdom, meer
 • Evaluatie van de Warrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Geïntegreerde evaluatie van de impact van warrelnet- en boomkorvisserij, meer
 • Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW), meer
 • Monitoring the effects of offshore wind farms on the epifauna and demersal fish fauna of soft-bottom sediments, meer
 • Monitoring van de effecten van de windmolenparken op zee op de epi- en visfauna van zachte substraten: jaar-0 Bligh Bank en jaar-1 Thorntonbank, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee, meer
 • Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten, meer
 • The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the North Sea, meer
 • Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, meer
 • Ecological hyperbenthic data of the Scheldt estuary: historical data (1988-2001), meer
 • Ecologische epibentische data van het Schelde-estuarium, meer
 • Ecologische epibentische data van het Schelde-estuarium: historische data (1988-2001), meer
 • Ecologische studie onderwatersuppletie Belgische Kust, meer
 • Epibenthic fauna along the salinity gradient in the Westerschelde area in 1990, meer
 • Epibenthos and demersal fish monitoring data in function of wind energy development in the Belgian part of the North Sea, meer
 • Flatfish: Flatfish, meer
 • ILVO data Speek project: macrobenthos op de Kwintebank baggerzone, meer
 • ILVO epifauna en demersale visdata: epifauna en demersale vismonitoring op het Belgisch deel van de Noordzee sinds 1979, meer
 • ILVO macrofauna data: macrofauna monitoring op het Belgisch deel van de Noordzee sinds 1979, meer
 • JJ_Belwind: Belwind temporary acoustic receiver network 2020 - 2021, meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • Macrobenthos monitoring in function of the Water Framework Directive in the period 2007-2009, meer
 • Microplastics In Fish Gastrointestinal Tracts sampled in 2020 in the North Sea (MICROFISH project), meer
 • PhD_JolienBuyse: Using acoustic telemetry to study local and larger scale movements of plaice in relation to a Belgian offshore wind farm, meer
A1 publicaties (62) [show]
Peer reviewed publicaties (4) [show]
Boeken (10) [show]
Boekhoofdstukken (82) [show]
Thesis [show]
Abstracts (105) [show]
Rapporten (96) [show]
Overige publicaties (36) [show]
Thesis (co-)promotor (9) [show]
Thesis begeleider (3) [show]