IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Effect van zandontginning op sedimentsamenstelling, soortenrijkdom en functionele rijkdom

 Instituut 

Instituut  Top 

Abstract
Het doel van dit project is het nagaan van het effect van zand¬ont¬ginning op sediment¬samenstelling, soortenrijkdom en functionele rijkdom door middel van (1) het gebruik van fysische en biologische parameters, gegenereerd uit SPI-beelden, als indicator voor veranderingen in het bodem ecosysteem. SPI gerelateerde parameters (vb. ‘apparent redox discontinuity layer, bottom roughness, fauna, sediment type) geven een beeld van biogeochemische processen in het sediment en worden gebruikt om de benthic habitat quality score (BHQ) te bereken). (2) Macro- en meiobenthosstalen met behulp van respectievelijk Van Veen en Reinecke. (3) Microbiële stalen nemen en genetisch karakteriseren met betrekking tot functionele processen. (4) Verzamelen van Eukaryote organismen voor genetische barcoding.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut