IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. ir. Polet, Hans
ORCID
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Visserij & Aquatische Productie, meer
 • Functie: Wetenschappelijk directeur
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 37
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer
Hans Polet
  Onderzoeksdomein Visserij, meer
  Functie: Wetenschappelijk attaché - Technisch Visserijonderzoek
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS), meer
 • Benthic ecosystem fisheries Impact Study, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Een eeuw zeevisserij in België, meer
 • Effect van zandontginning op sedimentsamenstelling, soortenrijkdom en functionele rijkdom, meer
 • Energy saving in fisheries, meer
 • Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, meer
 • Geïntegreerde evaluatie van de impact van warrelnet- en boomkorvisserij, meer
 • Haalbaarheidstudie van geselecteerde passieve visserijmethodes en maricultuur in de omgeving van windmolenparken in de Noordzee, meer
 • Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij, meer
 • PULSKOR, meer
 • TECHnische innovaties voor een transitie naar een duurzame zeeVISserijsector, meer
 • The effects of different types of fisheries on the north sea and Irish sea ecosystem, meer
 • Evaluatie van de bijvangst in de Belgische visserij op grijze garnaal (Crangon crangon L.) since 1996, meer
A1 publicaties (41) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (23) [show]
Boekhoofdstukken (23) [show]
Thesis [show]
Abstracts (51) [show]
Rapporten (53) [show]
Overige publicaties (31) [show]
Thesis (co-)promotor (4) [show]