IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Vanaverbeke, Jan
ORCID
ResearcherID
Thesaurusterm: Meiobenthos
Taxonomische term: Nematoda [WoRMS]
 
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Aquatische en Terrestrische Ecologie (ATECO), meer
 • Contact op het instituut:
  E-mail:
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
JPG file
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
 • Functie: Bioloog - PhD
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • A field manipulation experiment on four European beaches investigating the response of meiofauna communities to increased rainfall, meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Body - size and ecosystem dynamics: integrating pure and applied approaches from aquatic and terrestrial ecology to support an ecosystem approach, meer
 • De functionele rol van het mariene macrobenthos in het metabolisme van de zeebodem., meer
 • De structurerende rol van biotische interacties tussen verschillende grootteklasses voor het functioneren van mariene zeebodems, meer
 • ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs, meer
 • Globale patronen van biodiversiteit in mariene sedimenten. Modelleren van nematodengemeenschappen, meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Interactions between meiobenthic diversity (in casu Nematoda) and tourism on three European sandy beaches, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Meiobenthic And Nematode biodiversity: Unraveling Ecological and Latitudinal Aspects, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • OUTFLOW, meer
 • Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten, meer
 • The effect of ocean acidification on the functioning of coastal marine benthos, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Data verzameld tijdens de educatieve tochten van de Universiteit Gent, Afdeling Mariene Biologie, meer
 • ERMS 2.0: European Register of Marine Species version 2, meer
 • Length/Width and biomass of nematodes from sandbanks on the Belgian Continental Shelf, meer
 • MANUELA: MANUELA Database, meer
 • Meiobenthos and nematodes from the continental shelf of the Laptev Sea, meer
 • Meiobenthos van subtidale zandbanken op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Nematode biodiversity data from the North Sea Benthos Survey, meer
 • OMEX-1993: Meiofauna from the Goban Spur (OMEX) - 1993, meer
 • OMEX-1994: Nematodes from the Goban Spur (OMEX) - 1994, meer
 • PODOI: Nematode length/width measurements for two coastal stations in the Belgian Part of the North Sea., meer
 • RainBase - a field manipulation experiment on four European beaches, meer
 • RainBase - a field manipulation experiment on four European beaches: data for De Panne (Belgium), meer
 • SPEEK database: Meiobenthos of subtidal sandbanks on the Belgian Continental Shelf, meer
 • Stable isotope values of primary producers and macrofauna in the presence and absence of Lanice conchilega for the bay of the Mont Saint Michel and Boulogne (France) during spring and autumn, meer
 • Temporele patronen van bacteriële diversiteit in een veranderende omgeving, meer
 • TROPHOS/PODO-I work-database I (23/01/2004): Meiobenthos from station 330 - structural and funtional biodiversity on the Belgian Continental Shelf, meer
 • TROPHOS: Pigment data voor stations 115bis en 330 in het Belgisch deel van de Noordzee (2002-2003), meer
 • TROPHOS: Temporal patterns for macrobenthos species at stations 115b and 330 in the Belgian Part of the North Sea (2003), meer
 • TROPHOS: Temporele patronen voor meiobenthos soorten in stations 115bis en 330 in het Belgisch deel van de Noordzee (2002-2003), meer
A1 publicaties (105) [show]
Peer reviewed publicaties (4) [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (42) [show]
Thesis [show]
Abstracts (88) [show]
Rapporten (33) [show]
Overige publicaties (15) [show]
Thesis (co-)promotor (18) [show]