IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Afgraving schor natuurreservaat IJzermonding: impact op kustveiligheid
Vanneste, D.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Afgraving schor natuurreservaat IJzermonding: impact op kustveiligheid. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_038. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 8 pp.
Deel van: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Soft coastal defences
  Literature and desktop study
  Nature reserves
  Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries
  ANE, België, IJzer R. [Marine Regions]
Author keywords
  Masterplan Kustveiligheid; Flood risks; Overstromingsrisico

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Kust, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  In deze nota wordt de impact ingeschat op de kustveiligheid , die een plaatselijke afgraving van gronden in het natuurreservaat IJzermonding te Nieuwpoort kan veroorzaken, meer bepaald op het overstromingsrisico tijdens de +8 m storm. In de bestaande toestand zorgt de verhoogde berm rond +7.9 m TAW voor een volledige breking van de invallende golven, en vindt er geen overslag over de dijk plaats. Volgens het ontwerp wordt deze verhoogde berm afgegraven en kunnen de golven aan de rand van de havengeul zich in principe voortplanten tot aan de teen van de dijk. Naast het ontwerp wordt nog een tweede toestand berekend waarbij nog een gedeelte (ca. de helft) van de verhoogde berm behouden blijft. Om het overstromingsrisico te bepalen na afgraving van de grond werd het gemiddeld overslagdebiet berekend volgens de methode EuroTop (2007). De berekening werd uitgevoerd voor een karakteristiek dwarsprofiel centraal gelegen in de zone van afgraving. De invallende golfrandvoorwaarden werden ingeschat op basis van bestaande SWAN-2D modellering (Vanpoucke, Ph. et al, 2009). Er werd bovendien een toeslag op deze randvoorwaarden genomen teneinde de onzekerheid op deze waarden af te dekken. De overslagberekeningen voor de volledige afgraving tonen aan dat het kritische overslagdebiet van 1 l/s/m niet overschreden wordt voor een invalsrichting groter dan 60°. In het meest kritisch berekende geval, voor een maximale golfhoogte en periode en loodrechte golfinval, blijft het overslagdebiet overigens beperkt (<3 l/s/m). Gelet op het feit dat de golven quasi parallel met de dijk zullen invallen mag geconcludeerd worden dat het kritisch overslagdebiet voor bresvorming van 1 l/s/m met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet overschreden zal worden. De overslagberekeningen voor de gedeeltelijke afgraving tonen aan dat er geen overslag over de dijk plaatsvindt.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs