Oproep VLIZ mariene wetenschapsprijzen 2023 – met nieuwe voorwaarden

Biodiversiteit
Blauwe economie
De zee vroeger
Klimaat
Technologie & innovatie
Zee & gezondheid

Heb je recent je BSc-, MSc- of PhD-thesis rond een marien thema verdedigd? Dan heb je nog tot 31 december de tijd om mee te dingen naar een van de VLIZ-wetenschapsprijzen 2023. Vanaf nu met een lichte twist in de voorwaarden om deel te nemen.

Laureaten VLIZ wetenschapsprijzen 2022


Met deze prijzen wil het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) verdienstelijk marien onderzoek bekronen, jonge mariene professionals aanmoedigen om dit ook in de toekomst te blijven doen, en het zeewetenschappelijk onderzoek bevorderen.

De prijsuitreiking zal doorgaan op de VLIZ Marine Science Day 2024 op woensdag 6 maart in De Grote Post in Oostende.

Wat is gewijzigd in de voorwaarden?
  • Vanaf deze 2023-editie zijn kandidaten voor de North Sea Award uit alle wetenschapsdisciplines binnen zowel alfa, beta als gamma-wetenschappen welkom om deel te nemen. Het onderzoek moet zich toeleggen op het bestuderen van de structuur, de werking en/of het duurzaam beheer van het kustnabije en mariene ecosysteem inclusief duingebieden en estuaria. Er wordt geen geografische focus meer gelegd op de Noordzee.
     
  • De kandidaten voor de VLIZ BSc- en de twee MSc-thesis awards mogen vanaf heden afkomstig zijn van eender welke Belgische onderwijsinstelling, of van een Belgische student aan een (inter)nationale onderwijsinstelling. Eerder was dit beperkt tot Vlaamse universiteiten en hogescholen, en Vlaamse studenten.
     
  • Een van de twee MSc-thesis awards wordt voorbehouden voor een klimaat-gerelateerd onderzoek.
     

> Meer over de oproep, reglement en online inschrijven op de VLIZ-website

Meer lezen over