IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Ysebaert, Tom
Persoonlijke homepage
ResearcherID
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Yerseke, meer
 • Functie: onderzoeker
  Contact op het instituut:
  Tel.: +31-(0)317-48 74 19
  E-mail:
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
 • Functie: Vrijwillig medewerker
  Contact op het instituut:
  Tel.: +31-(0)113-57 74 85
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Estuarine and Delta Systems (EDS), meer
 • Functie: Post-doc Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • "Paardenmarkt" site evaluation, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • Duurzaam beheer van de Noordzee (HO), meer
 • Duurzaam beheer van de Noordzee (JvW), meer
 • Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer: implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en -ontwikkeling in overstromingsgebieden, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium - partim watervogels, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim de studie van het funktioneren van het voedselweb op een brak getijdengebied met nadruk op de effekten van verontreiniging, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim relatie tussen benthos en hydrodynamiek, meer
 • Effecten van pollutie op macrozoobenthos gemeenschappen in het Schelde-estuarium, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, meer
 • Gebiedsgerichte ecosysteembenadering voor oeverzones m.b.t. nitraatverwijdering en biodiversiteit, meer
 • Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, meer
 • The role of native and/or invasive ecosystem engineers in explaining biodiversity, meer
 • Verspreiding en dynamiek van dieren in een estuariene omgeving, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer
A1 publicaties (105) [show]
Peer reviewed publicaties (5) [show]
Boeken (3) [show]
Boek hoofdstukken (29) [show]
Thesis [show]
Abstracts (20) [show]
Rapporten (74) [show]
Overige publicaties (23) [show]
Thesis (co-)promotor (4) [show]
Thesis begeleider [show]