IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Breine, Jan
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, meer
 • Functie: Wetenschappelijk attaché
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32 (0)2 658 04 17
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, meer
 • Functie: Associated researcher
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-658 04 17
  Fax: +32-(0)16-32 45 75
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 
 • Bepaling van de ecologische toestand van de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Kaderrichtlijn water, meer
 • Development, Evaluation and Implementation of a Standardised Fish-based Assessment method for the Ecological Status of European Rivers. A contribution to the Water Framework Directive, meer
 • Fish assesment method for the evaluation of the ecological quality of European running waters, meer
 • Harmonised River Basins Strategies North Sea, meer
 • Interreg Harmonised River Basins Strategies North Sea, meer
 • Monitoring en evaluatie van de natuurwaarden in het Zeescheldebekken met betrekking tot het Sigmaplan, meer
 • Monitoringsproject visfauna, meer
 • Onderzoek en monitoring in de Schelde, onderdeel vis, schelpdier en visserij, meer
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis, meer
 • Vergelijking van bio-indicatoren voor de ecologische evaluatie van waardevolle bovenstroomse beektrajecten, meer
 • Vlina 9901: De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren, meer
 • ME-4 Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met dubbele schietfuiken, meer
 • ME-4b. Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met behulp van fuiken (sinds 1995), meer
 • ME-4c. Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met ankerkuil, meer
 • Adult twaite shad spawning migration in the North Sea and the Scheldt estuary, meer
 • Estuaria VIS-dataset, meer
 • Twaite shad acoustic telemetry dataset in the Schelde-estuary and North Sea 2015, meer
 • Twaite shad acoustic telemetry dataset in the Schelde-estuary and North Sea 2016, meer
 • VIS - Estuarine monitoring in Flanders, Belgium (post 2013), meer
 • VIS - Fishes in estuarine waters in Flanders, Belgium, meer
 • VIS - Fishes in inland waters in Flanders, Belgium, meer
 • VIS - Reference freshwater monitoring in Flanders, Belgium (post 2013), meer
 • Vis Informatie Systeem (V.I.S.), meer
 • Visbestanden Vlaanderen, meer
A1 publicaties (23) [show]
Boek [show]
Boek hoofdstukken (14) [show]
Thesis [show]
Abstracts (6) [show]
Rapporten (82) [show]
Overige publicaties (11) [show]