IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Interregproject POLDER2C's

Referentie nr.: WL 18_123
Periode: December 2018
Status: Gestart
 Instituut | Publicaties 

Instituut  Top | Publicaties 

Abstract
​De ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder biedt een kans voor het uitvoeren van dijksterkteproeven en -oefeningen op bestaande dijken. Na overleg met de beheerders hebben WL en STOWA (Ned) een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor het gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van dergelijke proeven (zie WL18-016), en het samen brengen van de daarvoor benodigde en geïnteresseerde partijen uit België en Nederland.

Gedacht wordt aan de volgende proeven/oefeningen:

Bresproeven (mede in relatie tot invloed voorland)
Overloop- en overslag proeven (sterkte gras- en deklaag)
Calamiteiten oefening (samen met beheerders en het leger)
Verweven in deze projecten zijn de randvoorwaarden die nodig zijn voor de realisatie. Hierbij valt te denken aan data- en informatiemanagement en kennisverspreiding. Een belangrijke bijkomende doelstelling vormt de nauwe samenwerking met universiteiten en hogescholen (oa voor het faciliteren van stage- en thesismogelijkheden en het inbedden van opgedane kennis in opleidingen; maw het opleiden van dijkwerkers van de toekomst).

De hoofddoelstelling van dit project zijn:

kennisontwikkeling dijksterkte en faalmechnismen (bres, overslag en overloop)
vergroten/ opbouwen ervaring bij beheerders en andere betrokken tav aanpak calamiteiten onder extreme omstandigheden (bres)
Gezien de internationale samenwerking tussen België en Nederland en het feit dat deze onderzoeksvragen ook lopen in andere landen rond de Noordzee wordt een Interreg-subsidieaanvraag (waarin WL partner is) gedaan voor dit project.

Publicaties (2)  Top | Instituut 
  • Koelewijn, A.; Rikkert, S.J.H.; Peeters, P.; Depreiter, D.; van Damme, M.; Zomer, W. (2022). Overflow tests on grass-covered embankments at the living lab Hedwige-Prosperpolder: an overview. Water 14(18): 2859. https://dx.doi.org/10.3390/w14182859, meer
  • Koelewijn, A.; Rikkert, S.; Peeters, P.; Depreiter, D.; Van Damme, M.; Zomer, W. (2022). Overflow tests on Grass-Covered embankments at the Living Lab Hedwige-Prosperpolder: An overview [PRESENTATION]. Presented at the 4th International seminar on Dam protections against Overtopping, 30/11-02/12-2022, Madrid. Interreg 2 Seas Mers Zeeën Polder2C's: [s.l.]. 21 slides pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties