IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Verelst, Kristof
ORCID
Thesaurustermen: Brugpijlers; Dijken, oevers en andere waterkeringen; Duikers; Erosiebescherming; Pompen en turbines; Sluizen; Stuwen; Vispassages; Waterbouwkundige Constructies
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust en Waterbouwkundige Constructies (KUSTWATCON), meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • ADP-metingen in voorhaven van Zeebrugge, meer
 • Alternative disposal strategy Walsoorden - feasibility study, meer
 • AvdT - Golven in het estuarium, meer
 • Complex project nieuwe sluis Zeebrugge - hydraulisch ontwerp, meer
 • Complex project nieuwe sluis Zeebrugge - hydraulisch ontwerp nivelleersysteem, meer
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, meer
 • Dimensionering breuksteen rond brugpijler Ijzer, meer
 • Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer
 • Geotextiel - werkgroep COPRO PTV829, meer
 • GOG/GGG Wal Zwijn - advies in- en uitwateringsconstructie, meer
 • GOG/GGG Wal Zwijn - ontwerp dissipatiegracht overloopdijk, meer
 • Golven metingen Galgeschoor, meer
 • Haven van Antwerpen - Royerssluis voorstudie nivelleersyteem met woelkelder, meer
 • Interregproject POLDER2C's, meer
 • Kieldrechtsluis - meting overvulling, meer
 • Kieldrechtsluis - simulatie overvulling, meer
 • Kracht t.g.v. stroming op meetpaal Prosperpolder, meer
 • Morfologische ontwikkeling Ketelplaat, meer
 • Oeververdediging Sigmaplan tijarm Zwijnaarde, meer
 • Ontwerp nivelleersysteem Royersluis: aanvullende simulaties, meer
 • Ontwerp vispassage Sint-Baafs-Vijve, meer
 • Research on the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer
 • Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, meer
 • Strandingsbank Coeck (Rupel), meer
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer
 • T0-bepaling dijkvegetatie LL HPP, meer
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
A1 publicatie [show]
Boeken (4) [show]
Boek hoofdstukken (10) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (5) [show]
Rapporten (34) [show]
Overige publicaties (3) [show]
Thesis (co-)promotor (4) [show]