IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep CartoGIS (UGent)
www.geoweb.ugent.be/cartogis-nl
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Afdeling Mariene en Kust Geomorfologie, meer

Engelse naam: Research group CartoGIS
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie (UGent), meer

Adres:
Krijgslaan 281 (S8)
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 46 95
Fax: +32-(0)9-264 49 85
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Publicaties (4)  Top | Projecten 
  ( 2 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Baert, J.M.; Stienen, E.W.M.; Verbruggen, F.; Van de Weghe, N.; Lens, L.; Müller, W. (2022). Resource predictability drives interannual variation in migratory behavior in a long-lived bird. Behav. Ecol. 33(1): 263-270. https://dx.doi.org/10.1093/beheco/arab132, meer
 • Peer reviewed article Lanckneus, J.; De Moor, G.; Stolk, A. (1994). Environmental setting, morphology and volumetric evolution of the Middelkerke Bank (southern North Sea). Mar. Geol. 121(1-2): 1-21, meer
 • Missiaen, T.; Pieters, M.; Maes, F.; Kruiver, P.; De Maeyer, P.; Seys, J. (2017). The SeArch project: towards an assessment methodology and sustainable management policy for the archaeological heritage of the North Sea in Belgium, in: Bailey, G.N. et al. Under the sea: Archaeology and palaeolandscapes of the continental shelf. Coastal Research Library, 20: pp. 415-424. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53160-1_27, meer
 • Lanckneus, J.; De Moor, G. (1995). Bedforms on the Middelkerke Bank, southern North Sea, in: Flemming, B.W. et al. (Ed.) Tidal Signatures in Modern and Ancient Sediments. Special Publication of the International Association of Sedimentologists, 24: pp. 33-51, meer

Projecten (7)  Top | Publicaties 
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • C-STAR: Coastal Sediment Transport Assessment using Synthetic Aperture Radar, meer
 • Datering van Laat-Pleistocene Lisan sedimenten in de monding van de Wadi el Mujib (Dode Zee, Jordanie), meer
 • Een ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust : abiotische aspecten, meer
 • Impulsprogramma " Global Change" - Een kritisch onderzoek naar de betekenis van de hypsometrische positie van zeespiegelindicatoren i.v.m. de Flandriaanse zeespiegelbewegingen, meer
 • Kustlandschappen (E Atlantisch) : natuurkundige processen, meer
 • Verbetering van de methodologie voor de getijdenreductie met toepassing op het Belgisch continentaal plat, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten