IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Belgian Network for Coastal Reseach
www.vliz.be/projects/bencore

Overkoepelend project: European platform for coastal research: coordination action, meer
Acroniem: BENCORE
Periode: Februari 2006 tot Februari 2009
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (62)  Top 
 • KU Leuven; Afdeling Hydraulica, meer, coördinator
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Afdeling Sedimentaire Geologie en Ingenieursgeologie, meer, partner
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Diversiteit en Systematiek van Dieren, meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences Appliquées; Laboratoire d'Hydro-mécanique et des constructions hydrauliques (LHM), meer, partner
 • Université de Liège; Service d'Etude en Géographie Economique Fondamentale et Appliquée (SEGEFA), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences Appliquées; Urban and Environmental Engineering; Architecture Navale, Génie Maritime, Navigation Intérieure et Maritime, Analyse des Systèmes de Transport (ANAST), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences Appliquées; Département Aérospatiale et Mécanique; Mathematical Modelling and Methods (MATHGEN), meer, partner
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas, meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département des Sciences et Gestion de l'Environnement; Unité de zoogéographie, meer, partner
 • Université de Liège; Institut de Géographie; Unité de Géographie physique et Quaternaire, meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Aquacultuur en Artemia Reference Center (ARC), meer, partner
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), meer, partner
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Belgische Geologische Dienst (BGD/GSB), meer, partner
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer, partner
 • Universiteit Hasselt; Centre for Environmental Sciences; Onderzoeksgroep Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie (CMKDK), meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Administratie Wetenschap en Innovatie; Afdeling Technologie en Innovatie, meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (AWW), meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie; Onderzoeksgroep CartoGIS, meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, partner
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie; Unité d’Océanographie Chimique, meer, partner
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (LoCGE), meer, partner
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département de Biologie des Organismes; Centre Interuniversitaire de Biologie Marine (ULB - UMH); Unité de Biologie Marine (BIOMAR), meer, partner
 • Météorologie et Interactions Air-Mer, meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Centre d'Ingénierie des Protéines (CIP), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la vie; Laboratoire d'Algologie, de Mycologie et de Systématique Expérimentale, meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Biologie, Ecologie et Evolution; Ecophysiologie et physiologie animale, meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Biologie, Ecologie et Evolution; Laboratoire d'Océanologie, meer, partner
 • Université Catholique de Louvain; Science and Technology Sector; Earth and Life Institute; Earth and Climate division (ELIc), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Aquarium-Muséum, meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Biologie, Ecologie et Evolution; Laboratoire d'Écologie Animale et Écotoxicologie (LEAE), meer, partner
 • Université Catholique de Louvain; Earth and Life Institute; Biodiversity pole; Laboratoire de Biologie Marine (BMAR), meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meer, partner
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer, partner
 • Université Libre de Bruxelles; Centre Interuniversitaire de Biologie Marine (ULB - UMH); Biologie Marine - UMH (BIOMAR), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Chimie; Laboratoire de Spectrométrie de Masse (MSLAB), meer, partner
 • Medida Hydrographic Services nv, meer, partner
 • Université Libre de Bruxelles; École Interfacultaire de Bioingénieurs; Laboratoire d'Écologie des Systèmes Aquatiques (ESA), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département des Sciences Géographiques; Unité de Géomatique; Labo. SURFACES, meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Plant en Gewas; Laboratorium Plantenecologie, meer, partner
 • Université de Liège; Faculté de Médecine Vétérinaire; Department of Morphology and Pathology; Pathologie générale (Ulg), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie; Laboratoire de physique atmosphérique et planétaire (LPAP), meer
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie; GeoHydrodynamics and Environmental Research group (GHER), meer, partner
 • Provincie West-Vlaanderen; Gebiedswerking Kust, meer, partner
 • Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Biologie, Ecologie et Evolution; Laboratoire de Morphologie Fonctionelle et Evolutive, meer, partner
 • Université de Liège; Faculté de Droit et Ecole de Criminologie; Département de Droit, Ecole de Criminologie Jean Constant; Droit international et européen; Droit international économique (Ulg), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Géologie; Premières Traces et Evolution de la Vie - Astrobiologie, meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences Appliquées; Département des Géoressources, Géotechnologies et Matériaux de construction (GEOMAC), meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département de Géologie; Unité de recherche Argiles, Géochimie et Environnements Sédimentaires (AGEs), meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; VLOOT dab, meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; VLOOT dab, meer, partner
 • Université de Liège; Aquapôle, meer, partner
 • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département des Sciences et Gestion de l'Environnement; Systématique et Diversité animale, meer, partner
 • Université de Liège; Interfacultary Center For Marine Research (MARE), meer, partner

Abstract
BENCORE, the Belgian national network for coastal research aims at initiating and facilitating knowledge sharing and cooperation between Belgian marine institutes. Bencore is part of the European Network ENCORA.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten