IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt (KNMI)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=632
www.knmi.nl


Adres:
Postbus 201
3730 AE De Bilt
Nederland

Tel.: +31-(0)30-220 69 11
Fax: +31-(0)30-221 04 07
E-mail:
 Publicaties | Project | Datasets 
 

Publicaties (12)  Top | Project | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Beersma, J.; van den Hurk, B.J.J.M.; Können, G.P. (2001). Weer en water in de 21e eeuw: samenvatting van het derde IPCC klimaatrapport voor het Nederlandse waterbeheer [BROCHURE]. KNMI: De Bilt. 8 pp., meer
 • Monna, W. (2001). Biennial scientific report 1999-2000. KNMI: De Bilt. 208 pp., meer
 • Yan, L. (1987). An improved wind input source term for third generation ocean wave modelling. Wetenschappelijk rapport = Scientific report. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 87-8. KNMI: De Bilt. 20 pp., meer
 • van der Hoeven, P.C.T. (1985). Watertemperatuurwaarnemingen in Nederland sedert 1860: beschrijving van het temperatuurregime en de veranderingen daarin. Wetenschappelijk rapport = Scientific report. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, W.R. 85-6. KNMI: De Bilt. 102 pp., meer
 • van der Hoeven, P.C.T. (1984). Watertemperatuurwaarnemingen in Nederland sedert 1860: tabellenboek lichtschepen = Observations of surface watertemperature in the Netherlands from 1860: statistics. Wetenschappelijk rapport = Scientific report. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, W.R 84-4 (FM). Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 117 pp., meer
 • van der Hoeven, P.C.T.; Muijsert, J. (1983). Watertemperatuur- en zoutgehaltewaarnemingen nabij het Loodijksegat (Oosterschelde) 1921 - heden = Observations of surface watertemperature and salinity in the eastern part of the Easterscheldt 1921 till present. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 64 pp., meer
 • Bakker, A.C. (1967). Een poging tot eliminatie van onnauwkeurigheden in de getijtafels voor Vlissingen en Hoek van Holland ten behoeve van waterstandsverwachtingen. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 6 + bijlage pp., meer
 • Jaarboek = Annuaire. Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. KNMI: Utrecht. ISSN 0077-7587, meer
 • Jaarverslag. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)/Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), meer
 • Wetenschappelijk rapport = Scientific report. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. ISSN 0169-1651, meer
 • Mededelingen en Verhandelingen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. KNMI: 's-Gravenhage. ISSN 0166-0365, meer
 • Meteorologische en oceanografische waarnemingen verricht aan boord van Nederlandse lichtschepen in de Noordzee. KNMI: De Bilt. ISSN 1873-1066, meer

Project  Top | Publicaties | Datasets 
 • Blue-Cloud: Blue-Cloud: Piloting innovative services for Marine Research & the Blue Economy, meer

Datasets (2)  Top | Publicaties | Project 
 • Klimatologisch meetnet van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), meer
 • Meetnet Zeeuwse getijdewateren (ZEGE), part. Westerschelde: waterstanden en meteo, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Project | Datasets