IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

em. prof. dr. Van Grieken, René [ gepensioneerd ]
  Universiteit Antwerpen; Centrum voor Micro- en Sporenanalyse (MITAC), meer
  Functie: Hoofd onderzoeksgroep
 • Atmosferische stikstofaanvoer naar de Noordzee: onorganische en organische nutriënten, meer
 • Atmospheric deposition fluxes to the Belgian marine waters originating from ship emissions, meer
 • Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes, meer
 • Chemische karakterisatie van aërosolen en evaluatie van atmosferische depositie van zware metalen in Siberië, meer
 • Chemistry of the North Sea - Biogeochemical cycles of heavy metals in the North Sea; Atmospheric pollution by heavy metals above the North Sea and the evaluation of air-sea interaction processes: Material flux from the Scheldt estuary to the North Sea; Material input and transport through discharges, exploitation of sand and dredging, meer
 • Controle op de vervuiling van de Noordzee inzake radioactiviteit, zware metalen in aerosolen en atmosferische, meer
 • Deposition of heavy metals and nutrients over water surfaces (lakes and seas) due to anthropogenic processes: case of Lake Balaton, Hungary, meer
 • Gather and promote Surface Ocean - Lower Atmosphere related belgian efforts, meer
 • Het verwerven van inzicht in de chemische transformatieprocessen die een rol kunnen spelen in het atmosferisch verzuringsproces en in de atmosferische depositie van nutriënten, meer
 • Kwaliteitstoestand en stofstromen van de Noordzee. (Plan vr wet. ondersteuning v.e. beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling-Programma duurzaam beheer van de Noordzee), meer
 • Marine spray and polluted atmosphere as factors of damage to monuments in the Mediterranean coastal environment, meer
 • Onderzoek naar toxische dampen waaraan zeevarenden blootgesteld worden aan boord van tankers tijdens de normale operaties, meer
 • Ontwikkeling van evaluatiecriteria, voorspelbaarheidsparameters en controlemethoden betreffende het effect van zeezout op monumenten, meer
 • Optimalisatie van micro-analysemethoden voor individuele milieupartikels, meer
 • Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transports and impact on the environment. Transborder cooperation and sensitization, meer
 • Role of oceanic production and dissolution of calcium carbonate in climate change, meer
 • Role of the calcium carbonate skeletons of marine organisms in the oceanic calcite balance, meer
 • Studie van metalen in aerosols via het gebruik van lage Z detectie (beurs samenwerking Centraal Europa: I. Szaloki), meer
 • Study of the geochemical cycles of particulate heavy metals and organic micropollutants in the North Sea environment, meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • Toepassing van moderne micro-analyse methoden voor de chemische karakterisatie van individuele milieupartikels, meer
 • Vergelijkende analyse van x-straal emissie, electronen en laser microprobe methoden voor de studie van aerosol deeltjes uit kustgebieden (Noordzee en Zwarte Zee), meer
 • Vrije troposfere aerosolen en hun menging met de mariene grenslaag, meer
A1 publicaties (98) [show]
Peer reviewed publicaties (13) [show]
Boeken (4) [show]
Boek hoofdstukken (55) [show]
Abstracts (12) [show]
Rapporten (13) [show]
Overige publicaties (24) [show]
Thesis (co-)promotor (9) [show]