IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Maximova, Tatiana
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust (KUST), meer
 • Functie: Studie-ingenieur
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer
 • Functie: Gedetacheerd naar MOW - Waterbouwkundig Laboratorium
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, meer
 • AvdT Verbetering Morfologisch Instrumentarium, meer
 • Habitatmapping Zeeschelde, meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • LTV O&M Veiligheid, meer
 • Stroomatlas sluis van Wintam, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
A1 publicatie [show]
Boeken (8) [show]
Boekhoofdstukken (11) [show]
Abstract [show]
Rapporten (23) [show]
Overige publicatie [show]