IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium

Referentie nr.: WL 14_147
Periode: Januari 2015
Status: Gestart
 Instituten | Publicaties 

Instituten (2)  Top | Publicaties 

Abstract
Binnen het project bevaarbaarheid Boven Zeeschelde (projectnummer 13_131) werden historische hoog- en laagwaterstanden (vanaf 1930) gedigitaliseerd voor een 5-tal getijposten in de Boven Zeeschelde. Deze analyse is een uitbreiding op een eerder rapport voor de Beneden-Zeeschelde (00-035 - V&T DR6). Echter binnen deze laatste studie is gebruik gemaakt van waarden uit de 10-jarige overzichten en daardoor konden slechts een beperkt aantal parameters geanalyseerd worden (e.g. Duur daling en stijging was slechts de laatste decennia beschikbaar). Om verder inzicht te krijgen in de historische evolutie van het getij in het volledige Schelde estuarium is het echter noodzakelijk om deze digitalisatie verder uit te breiden zodat alle parameters geanalyseerd kunnen worden.

Binnen het aangevraagde project zal in de eerste fase gefocust worden op de hoog- en laagwaterstanden voor een 5-tal “moeder”-posten binnen de hoofd-getijposten die gedigitaliseerd zullen worden vanaf 1880. In de 2e fase worden de overige hoofd-getijposten gedigitaliseerd die niet enkel gelegen zijn in de Zeeschelde maar ook in de bijrivieren.
Na de digitalisatieoefening worden de karakteristieke getijparameters (hoog- en laagwaterstanden, stijgingsduur, dalingsduur, tijdsvertraging t.o.v. Vlissingen/Antwerpen, etc.) afgeleid en wordt gekeken in welke mate deze parameters historisch zijn gewijzigd. De te verwachten wijziging in getijparameters doorheen de tijd wordt vervolgens geanalyseerd in functie van een aantal verklarende parameters. We verwachten hierbij dat morfologische wijzingen in het estuarium een belangrijk invloed hebben. Deze analyse moet toelaten het inzicht in het systeemfunctioneren te verbeteren, alsook de beheerders beter te kunnen adviseren in de uitdagingen voor de toekomst, waaronder de zeespiegelstijging en het risico op regime shift.

Publicaties (5)  Top | Instituten 
  • Stark, J.; Maximova, T.; Dujardin, A.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2020). Agenda for the Future – Historical evolution of tides and morphology in the Scheldt Estuary: Subreport 3. Calibration and validation of historical hydrodynamic models. Version 3.0. FHR reports, 14_147_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 59 + 37 p. app. pp., meer
  • Stark, J.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2020). Agenda for the Future – Historical evolution of tides and morphology in the Scheldt Estuary: Sub report 4. Hydrodynamic modelling of morphological scenarios. Version 3.0. FHR reports, 14_147_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 52 + 30 p. app. pp., meer
  • Vandenbruwaene, W.; Stark, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 5. Synthese. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_147_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 pp., meer
  • Vandenbruwaene, W.; Pauwaert, Z.; Meire, D.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 1. Evolutie van het getij over de periode 1888-2017. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_147_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 5 p. bijl. pp., meer
  • Vandenbruwaene, W.; Beullens, J.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Schelde estuarium, historische evolutie getij en morfologie: deelrapport 2. Data-analyse morfologie en getij. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_147_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + 3 p. bijl. pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties