IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Plancke, Yves
ORCID
Thesaurustermen: Hydraulica en Sediment; Hydrodynamica; Klimaatverandering; Morfologie; Sediment
 
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), meer
 • Functie: Expert onderzoeksingenieur
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 61 56
  GSM: +32-(0)485-88 17 09
  Fax: +32-(0)3-205 24 37
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Water en Sediment (WATSED), meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • J.J. Peters Memorial Archive, meer
 • VNSC_update_EM, meer
 • 10 jarig overzicht, meer
 • Advies - ververstijd stroombeelden, meer
 • Advies panoramaheuvel HPP, meer
 • Afleiden harmonische componenten hoofdposten Zeeschelde, meer
 • Analyse astro-predictie dwarsstroming Ossenisse, meer
 • Analyse sedimentatie Overloop Valkenisse, meer
 • AvdT - Golven in het estuarium, meer
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, meer
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied, meer
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, meer
 • AvdT Verbetering Morfologisch Instrumentarium, meer
 • Berekening kans op voorkomen van hydrodynamische condities irt dwarsstroming, meer
 • Bijdrage vrachten PFAS-eindrapport, meer
 • CP ECA - Hydraulica en sediment aspecten, meer
 • CP ECA - MVM continue data, meer
 • CP ECA - vogeleilanden Beneden Zeeschelde, meer
 • Data-analyse ihkv slibhuishouding in het Schelde-estuarium, meer
 • Duurzaam beheer Durme, meer
 • Dwarsstroming 12/03/2020, meer
 • Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Extra wachtsteigers Schelde, meer
 • Golven metingen Galgeschoor, meer
 • Haalbaarheid voorspelling dwarsstroming, meer
 • Habitatmapping ondiep water, meer
 • Habitatmapping Zeeschelde, meer
 • Hydro-geomorfologie Seine estuarium, meer
 • IMMERSE WP3.2 - Doorrekenen scenario 4, meer
 • Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • Invloed van morfologie Westerschelde bij hoge HW, meer
 • Kabels Borssele, meer
 • Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, meer
 • LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, meer
 • LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, meer
 • Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen, meer
 • MONEOS, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, meer
 • Monitoring by Flanders Hydraulics Research of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, meer
 • Morfologische ontwikkeling Ketelplaat, meer
 • Numerical research on the reshaped tip of the Walsoorden sandbar, meer
 • Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, meer
 • O&M Flexibel storten, meer
 • O&M Zandhuishouding 2010, meer
 • Onderzoek van Stroming en Sedimenttransport: data-analyse en innovatieve metingen, meer
 • Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, meer
 • Operationalisering HF radar Zuidergat, meer
 • Opstellen monitoringsprogramma Galgeschoor, meer
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
 • Opvolging externe effecten DGD, meer
 • Opvolging hydro-morfodynamica Zwin, meer
 • Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, meer
 • PROSES 2010: Morfologisch Beheer Westerschelde, meer
 • Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, meer
 • Research on the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer
 • Simulaties getij HPP, meer
 • Simulator opleidingen, meer
 • Site-specific research to determine the disposal strategy, meer
 • Slibbalans Zeeschelde, meer
 • Stortingen Diepe Put Hansweert 2022, meer
 • Strandingsbank Coeck (Rupel), meer
 • Stroomsnelheden Honte in kader van aanleg kabeltracé Borssele, meer
 • TIDE - Tidal River Development, meer
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, meer
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
 • Uitwatering Galgeweel, meer
 • Update VNSC Schelde Evaluatie Methodiek: Sediment Transport Capaciteit, meer
 • Validatie sediment en fysische parameters, meer
 • Vergelijking MP Lillo - Liefkenshoek, meer
 • Verkennende berekeningen slibverspreiding en seizoenale effecten, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • Vlottermetingen tbv. validatie HF-radar, meer
 • Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Zeebrugge sterneneiland, meer
A1 publicaties (7) [show]
Boeken (19) [show]
Boekhoofdstukken (59) [show]
Abstracts (18) [show]
Rapporten (309) [show]
Overige publicaties (14) [show]
Thesis (co-)promotor (4) [show]