IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium

Referentie nr.: WL 17_088
Periode: September 2017
Status: Gestart
 Instituten | Publicaties 

Instituten (2)  Top | Publicaties 

Abstract
Bijdrage leveren aan stortstrategie Westerschelde
Doorrekenen scenario's
Systeemkennis vergroten Schelde-estuarium
Berekenen sedimentbalansen Schelde-estuarium
Modelinstrumentarium verbeteren

Publicaties (6)  Top | Instituten 
  • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 7. Resultaten lange termijn morfologische simulaties. versie 5.0. WL Rapporten, 17_088_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 pp., meer
  • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: scenario’s stortingen diepe delen. Versie 2.2. WL Rapporten, 17_088_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 43 pp., meer
  • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 3. Modellering van hydro- en morfodynamische processen in de Westerschelde met Telemac: scenario’s in het kader van gevoeligheidsanalyse numeriek model. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 74 pp., meer
  • Plancke, Y.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 14. Data-analyse met behulp van een multivariaat model naar invloedsfactoren op de sedimentconcentratie in de Zeeschelde. versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + 35 p. bijl. pp., meer
  • Stark, J.; Smolders, S.; Plancke, Y. (2022). AvdT – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 23. Gevoeligheidsanalyse Delft3D slibmodel. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_23. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 36 pp. https://dx.doi.org/10.48607/112, meer
  • Stark, J.; Smolders, S.; Plancke, Y. (2022). AvdT – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 24. Stortscenario’s met Delft3D slibmodel. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_24. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII 29 + 3 bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/113, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties