IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

De Maerschalck, Bart
ORCID
Thesaurustermen: Hydraulica en Sediment; Hydrodynamica; Klimaatverandering; Morfologie; Sediment
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Contact op het instituut:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Water en Sediment (WATSED), meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • MOZES: onderzoek van de morfologische interactie tussen de kustnabije banken en geulen en de strandzone, meer
 • Opmaak kustlijnmodellen westkust, meer
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, meer
 • AvdT Verbetering Morfologisch Instrumentarium, meer
 • Bijdrage vrachten PFAS-eindrapport, meer
 • CP ECA - Hydraulica en sediment aspecten, meer
 • Effect zandwinning op kustveiligheid, meer
 • In-situ meetcampagne slib: densiteitsmetingen, meer
 • Kabels Borssele, meer
 • Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen, meer
 • Morfologische ontwikkeling Ketelplaat, meer
 • Operationalisering HF radar Zuidergat, meer
 • Sedimentatie Wintam, meer
 • Stroomatlas sluis van Wintam, meer
 • Stroomsnelheden Honte in kader van aanleg kabeltracé Borssele, meer
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, meer
 • Uitwatering Galgeweel, meer
 • Verkennende berekeningen slibverspreiding en seizoenale effecten, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • Vervolgonderzoek Sedimentatie Wintam, meer
 • Verzilting Ijzer, meer
 • Vlaamse Baaien Modellering Kustzone, meer
 • Zeebrugge sterneneiland, meer
A1 publicaties (2) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (5) [show]
Boekhoofdstukken (17) [show]
Abstracts (9) [show]
Rapporten (57) [show]
Overige publicaties (6) [show]