IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Vandenbruwaene, Wouter
ORCID
Thesaurustermen: Datavalidatie; Hydrology; Meetnetten; Permanentie; Risico; Statistiek; Validatie; Voorspellingen; Waterbeheer; Waterkwantiteit
 
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie, meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Periode: Vanaf 17th Jan 2011 tot 19th Mar 2023
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Beheerder datavalidatie / Onderzoeker
 • Chloridegehalte - saliniteit - conductiviteit in het Schelde-estuarium: hoe te meten, te analyseren en te rapporteren, meer
 • Life - SPARC, meer
 • Aanpassingen sedimentmeetnet, meer
 • Afleiden harmonische componenten hoofdposten Zeeschelde, meer
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, meer
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer
 • Bijdrage vrachten PFAS-eindrapport, meer
 • Duurzaam beheer Durme, meer
 • Exploreren mogelijkheden Big Data en Data-mining, meer
 • Hydro-geomorfologie Seine estuarium, meer
 • MONEOS, meer
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, meer
 • Opstellen astronomische voorspellingen, meer
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
 • Slibbalans Zeeschelde, meer
 • TIDE - Tidal River Development, meer
 • Validatie debieten en peilhoogtes, meer
 • Validatie sediment en fysische parameters, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Continuous monitoring of hydrodynamic and physicochemical parameters in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of acidity (pH) in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of discharges in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of dissolved oxygen in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of salinity and conductivity in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of suspended sediment concentrations in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of turbidity in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water levels in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water temperature in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water velocity and flow direction in the Scheldt estuary., meer
A1 publicaties (15) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (6) [show]
Boekhoofdstukken (8) [show]
Thesis [show]
Abstracts (4) [show]
Rapporten (39) [show]
Overige publicaties (4) [show]