IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. ir. Vanlede, Joris
ORCID
ResearcherID
Thesaurustermen: Hydraulica en Sediment; Hydrodynamica; Klimaatverandering; Morfologie; Sediment
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Institutioneel adres:
  Berchemlei 115
  2140 Antwerpen (Borgerhout)
  Belgium
  Tel.: +32-(0)3-224 60 35
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Water en Sediment (WATSED), meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
  Delft University of Technology; Faculty of Civil Engineering and Geosciences; Department of Environmental Fluidmechanics, meer
 • CP NSZ - Advies sedimentatie, meer
 • Kracht t.g.v. stroming op meetpaal Prosperpolder, meer
 • Life - SPARC, meer
 • MOZES: onderzoek van de morfologische interactie tussen de kustnabije banken en geulen en de strandzone, meer
 • Advies panoramaheuvel HPP, meer
 • Afstemming Xperta-ondersteuning Nieuwe Sluis Zeebrugge, meer
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, meer
 • AvdT - Uitbreiding geïdealiseerd hydrodynamisch model, meer
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, meer
 • AvdTII - Validatie van Noordzee modellen en effecten SLR, meer
 • Baseline Zeeuwse Delta, meer
 • CFD Nautische bodem, meer
 • COHERENS - Uitbouw numeriek modelinstrument Noordzeehavens, meer
 • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer
 • COupled Hydrodynamical-Ecological model for REgioNal and Shelf seas, meer
 • CP ECA - Hydraulica en sediment aspecten, meer
 • CP ECA - MVM continue data, meer
 • Data-analyse ihkv slibhuishouding in het Schelde-estuarium, meer
 • Dwarsstroming 12/03/2020, meer
 • Exploreren mogelijkheden Big Data en Data-mining, meer
 • Haalbaarheid voorspelling dwarsstroming, meer
 • Het effect van ingrepen op de slibhuishouding, meer
 • Immerse - Ontwerp vloedschaar thv Wijmeers, meer
 • Implementatie Flocculatiemodel in Telemac, meer
 • Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • Kracht t.g.v. stroming op meetpaal Prosperpolder, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, meer
 • Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone, meer
 • LTV O&M Veiligheid 2007, meer
 • LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, meer
 • Mud consolidation tests, meer
 • Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, meer
 • Numerieke modellering stijgsnelheid Hansweert en verhang Terneuzen-Hansweert, meer
 • Onderhoud van de 2D en 3D Hydraulische modellen, meer
 • Ondersteuning Nieuwe Sluis Zeebrugge continued, meer
 • Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, meer
 • Opstellen astronomische voorspellingen, meer
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
 • Optimized hybrid model for coastal safety assessment, meer
 • Opvolging externe effecten DGD, meer
 • PROSES 2010: Morfologisch Beheer Westerschelde, meer
 • REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • Sedimentatie Project Rechteroever Nieuwpoort, meer
 • Sedimentatie Wintam, meer
 • Slib-model Schelde-estuarium, meer
 • Slibbalans Zeeschelde, meer
 • Stroomatlas sluis van Wintam, meer
 • Stroomatlas Zeeschelde, meer
 • Uitbreiding NEVLA met GOG's en GGG's, meer
 • Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies, meer
 • Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, meer
 • Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, meer
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
 • Update snelheidsvelden Zeeschelde + sluistoegangen, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • Vlaamse Baaien Modellering Kustzone, meer
 • Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium, meer
A1 publicaties (14) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (30) [show]
Boekhoofdstukken (45) [show]
Thesissen (3) [show]
Abstracts (16) [show]
Rapporten (322) [show]
Overige publicaties (21) [show]
Thesis (co-)promotor (2) [show]