IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek

Referentie nr.: WL 16_117
Periode: November 2016 tot Mei 2021
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicaties 

Instituten (2)  Top | Publicaties 

Abstract
Binnen dit nieuwe complex project ligt de focus thans op het in beeld brengen van de alternatieven voor extra containerbehandelingscapaciteit. De teller staat ondertussen op een twintigtal projectalternatieven. Een aantal projectalternatieven kunnen we wellicht als “niet-redelijk” bestempelen.
Vooraleer we de alternatieven in het geïntegreerd onderzoek steken, zouden we graag deze alternatieven aftoetsen bij nautici. Alternatieven die vanuit nautisch oogpunt volstrekt onhaalbaar zijn (en dan hebben we het niet over nautisch minder wenselijk) kunnen we – op gemotiveerde wijze - als onredelijk beschouwen. Voor deze nautische “voortoets” zouden we graag op het Waterbouwkundig Labo beroep doen, aangevuld met MDK/Loodswezen en eventueel HKD/Antwerpen.
Aanvullend dient ook ook de onderzoeksmethodiek te beschrijven voor het nautisch gedeelte van MER, MKBA, RVR.

Publicaties (8)  Top | Instituten 
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 3. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen Saeftinghedok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 17 + 9 p. bijl. pp., meer
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 4. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: beoordeling van de P5-2 en P9 varianten voor een tweede getijdendok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 23 pp., meer
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 5. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen tweede getijdendok loodrecht op het Deurganckdok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 24 + 7 p. bijl. pp., meer
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 1. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: deskstudie. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 41 + 31 p. bijl. pp., meer
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 2. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: vaarwegcapaciteit. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 16 + 9 p. bijl. pp., meer
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: Deelrapport 6. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: deskstudie naar aanleiding van alternatief 9 en samenvatting. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 29 + 9 p. bijl. pp., meer
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: Achtergronddocumentatie - Deelrapport 8. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: simulatiestudie voor een variant tweede getijdendok binnen Alternatief 9. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + 8 p. bijl. pp., meer
  • Van den Bergh, E.; Pauwels, I.; Breine, J. (2018). Vissen en sediment in de Zeeschelde: een beknopte risico analyse voor het strategisch-MER complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 75. INBO: Brussel. 38 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.15396954, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties