IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. ir. Eloot, Katrien
ORCID
Thesaurustermen: Golfopwekking door schepen; Havens en vaarwegen; Interactie met constructies; Manoeuvreergedrag; Scheepsbeweging; Uitrusting schepen; Veiligheid
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Nautica, meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 69 62
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, meer
  Functie: Professor
 • Complex project Extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch onderzoek, uitwerkingsfase, meer
 • VNSC_update_EM, meer
 • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer
 • De opening van de Visartsluis in Zeebrugge geïntegreerd nautisch onderzoek, meer
 • DGS 2e sluis Waaslandhaven, meer
 • Extra wachtsteigers Schelde, meer
 • Haalbaarheid voorspelling dwarsstroming, meer
 • Haven van Antwerpen - Deurganksluis: nautische controle, meer
 • Invaart autoschepen in Westsluis Terneuzen, meer
 • NSZ: nautische studie, meer
 • Ontwikkelen mathematisch manoeuvreermodel, meer
 • Simulatieomgeving All Weather Terminal KGT, meer
 • Simulator opleidingen, meer
 • Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, meer
 • Tweede zeesluis binnen sluizencomplex Terneuzen, meer
 • Update snelheidsvelden Zeeschelde + sluistoegangen, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • Wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor 8000 TEU containerschepen voor te toegang tot de Vlaamse Havens, meer
A1 publicaties (12) [show]
Peer reviewed publicaties (3) [show]
Boeken (17) [show]
Boek hoofdstukken (50) [show]
Thesissen (4) [show]
Abstracts (7) [show]
Rapporten (39) [show]
Overige publicaties (3) [show]
Thesis (co-)promotor (14) [show]