IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Tweede zeesluis binnen sluizencomplex Terneuzen

Identifier financieringsorganisatie: WL MOD 803-3 (Other contract id)
Periode: Februari 2008 tot Maart 2008
Status: Afgelopen

Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (3)  Top 

Abstract
Het onderzoek dient inzicht te geven in de (on)mogelijkheden van het gebruik van een nieuwe zeesluis binnen het bestaande sluizencomplex Terneuzen door het maatgevend schip. De toets dient uitgevoerd te worden in het kader van de TSC-opdracht "Grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent - Terneuzen in het licht van de logistieke potentie van deze Kanaalzone". Deze verkenning mondt uit in een kosten-batenanalyse. Het maatgevend schip en de alternatieven en varianten, inclusief een nieuwe zeesluis binnen complex, spruiten uit het luik Invulling van de studie Invulling en kostenraming van projectalternatieven en nulalternatief reeds uitgevoerd door Arcadis-Alkyon.

De studie omvat een manoeuvreerstudie met een maatgevend containerschip en bulkcarrier. De manoeuvreerstudie wordt uitgevoerd door rivier- en kanaalloodsen die het traject tussen zeesluis en Westerschelde afleggen. De real-time studie wordt uitgevoerd zonder buitenbeeld. De loodsen oriënteren zich op basis van een twee-dimensionaal bovenaanzicht.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten