IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Temmerman, Stijn
ResearcherID
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
 • Contact op het instituut:
  E-mail:
 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie, meer
  Functie: Onderzoeker
 • Climate change impacts on coastal wetlands, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, meer
 • Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, meer
 • Interacties tussen in- en ontpolderen en waterpeilveranderingen langs het Schelde estuarium, meer
 • Kwantificering en modellering van de sedimentologische en morfologische dynamiek van getijdemoerassen in het Schelde-estuarium, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel 3, meer
 • Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling, meer
 • Elevation measurements along a historical marsh loss gradient in the Blackwater Estuary, MD, USA in 2014, meer
 • Elevation measurements of marsh-pond transitions along a historical marsh loss gradient in the Blackwater Estuary, MD, USA in 2014, meer
 • Korte termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium, meer
 • Lange-termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium, meer
 • Marsh plant survey along a historical marsh loss gradient in the Blackwater Estuary, MD, USA in 2014, meer
 • OMES: Lippenbroek: Studie van de evolutie van een GGG-GOG gebied, meer
 • Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering, meer
 • Water level measurements along a historical marsh loss gradient in the Blackwater Estuary, MD, USA in 2014, meer
A1 publicaties (114) [show]
Peer reviewed publicaties (5) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (19) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (42) [show]
Rapporten (3) [show]
Overige publicaties (5) [show]
Thesis (co-)promotor (13) [show]