IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Montreuil, Anne-Lise
ORCID
Thesaurusterm: Kustbescherming
 
 • Antea Belgium nv, meer
 • Institutioneel adres:
  Roderveldlaan 1
  2600 Antwerpen
  Belgium
  Tel.: +32-(0)3-221 55 00
  Fax: +32-(0)3-221 55 01
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust (KUST), meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer
  Functie: Onderzoeker
 • Opmaak kustlijnmodellen westkust, meer
 • Assesment swimmers safety at Ostende beach, meer
 • Duin voor Dijk pilots Raversijde - Spinoladijk - Westende, meer
 • Living Lab Raversijde, meer
 • Opvolging hydro-morfodynamica Zwin, meer
 • Vlaba - Vooroever- en geulsuppleties als kustbescherming, meer
 • Metingen van de grondwaterstand in Mariakerke, meer
 • Morphan Vlaanderen 1.0, meer
A1 publicaties (23) [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (7) [show]
Abstracts (11) [show]
Rapporten (15) [show]
Overige publicaties (4) [show]
Thesis begeleider [show]