IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Verfaillie, Els
  Havenbedrijf Gent GAB, meer
  Functie: GIS-coördinator
  Contact op het instituut:
  E-mail:
Els Verfaillie
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), meer
 • Functie: Geograaf, Ph.D. Student
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Msc. Advanced studies in marine and lacustrine sciences (MARELAC), meer
 • Functie: Student 2002
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie, meer
 • Functie: doctor-assistent
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Opstelling en validering van een ruimtelijk verspreidingsmodel van mariene habitats ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem, meer
 • Bathymetric Position Index (structures) : small scale structures indicating slopes, crests and depressions on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_BPI_s), meer
 • Bathymetric Position Index (zones) : large scale slopes, crests, flats and depressions on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_BPI_z), meer
 • Full coverage sediment and bathymetry map of the BCS, meer
 • Median grain size on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_d50), meer
 • Silt-clay percentage on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_sicl), meer
A1 publicaties (9) [show]
Boek [show]
Boek hoofdstukken (21) [show]
Thesis [show]
Abstracts (15) [show]
Rapporten (9) [show]
Overige publicaties (3) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor [show]