IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Bio Bouwers in de kust

Periode:

Thesaurustermen: Kustverdedigingen; Morfologie (organismen)
Geografische term: ANE, Noordzee [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (5)  Top 
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer, partner
  • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, meer, partner
  • WL | Delft Hydraulics, meer, partner
  • Radboud University Nijmegen, meer, partner
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meer, financier

Abstract
De beïnvloeding van het milieu door levende organismen wordt ecosystem-engineering (of eco-engineering) genoemd. Ecosystem-engineering biedt veelbelovende mogelijkheden om versterkt te worden ingepast in de huidige benadering van kustverdediging. Met name omdat ecosystem-engineers veelal zelfregulerende en zelfversterkende eenheden zijn, kunnen de organismen letterlijk ‘meegroeien met de zee’ (vs ‘dynamisch handhaven’).
Voor bijvoorbeeld aannemers, projectontwikkelaars en beheerders kan gebruik van kennis op het gebied van eco-engineers een beter product opleveren (stabilisatie van oevers en bodems) in een tijd waarin in toenemende mate een duurzame inbedding van kustinfrastructuur in de natuurlijke en sociale omgeving wordt gevraagd. Bovendien kan het op de juiste manier benutten van eco-engineering, bijdragen tot kostenbesparend werken (bijv. door reductie van onderhoudsinspanning) en versterken van de natuurlijkheid en veerkracht van de kust.
Er wordt aansluiting gezocht bij initiatieven in het buitenland, waar reeds proeven worden gedaan met het effect van kunstmatige biogene riffen op golfwerking, stroming en erosie. Concreet bestaat het project uit de verkenning naar een proefexperiment met het opheffen schor/kwelder erosie door inzet van oester-/mosselbanken. Deze proef heeft een sterk engineering karakter door de inzet van rifvormende schelpdieren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten