IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Post-brexit coastal pelagic fisheries

Originele titel: Duurzame economische dragers in de kustvisserijgemeenschappen post_Brexit
Acroniem: BAR PelFish
Periode: December 2022 tot December 2023
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Andere landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen niet elders geclassificeerd; Fisheries biology; Fisheries sciences; Mariene ecologie; PRINC_FUND - 3899 - Andere Eu-programma's en intiatieven
 Instituten | Publicaties | Datasets 

Instituten (2)  Top | Publicaties | Datasets 

Abstract


Nieuwe economische dragers en veerkracht voor de kleinschalige en duurzame nichevisserij, ter compensatie van het huidig verlies van vangsten en besomming in de Britse wateren in de Zuidelijke Noordzee (4C) en Engels Kanaal (7D) en toegang tot (visserij)wateren in het post-Brexit VK.

Na decennia van beschermingsmaatregelen (in het EU-Gemeenschappelijk Visserijbeleid) is de 'najaarsharing' of Downs haring hersteld en wordt al 2 decennia op een duurzame manier (volgens de MSY-criteria) bevist. De soort komt elk jaar in de herfst in de Zuidelijke Noordzee en specifiek langs de Vlaamse banken (VL-FR-VK) paaien vooraleer terug te keren naar de gezamenlijke voedingsgronden rond Doggerbank (nov-dec tot feb-maart). Het is een sleutelsoort in het pelagiaal (‘waterkolom’) ecosysteem op het Belgisch deel van de Noordzee. Het is bij uitstek één van de soorten waarrond historisch een sterke lokale cultuur, economische activiteit en capaciteit bestond, nu totaal verdwenen. Het is ook één van de soorten waarvoor het BE quotum veruit onbenut blijft, i.t.t. in onze buurlanden (VK, FR, NL, DK). VLIZ en ILVO reconstrueerden in samenwerking met kennispartners (VUB, KU Leuven, UGent, MAS, NAVIGO e.a.) de historische context over de ecologie, de visserij-activiteiten en het economisch en maatschappelijk belang van deze haring, alsook de historische rol die deze en andere soort(en) speelden in de evolutie en identiteit van kuststeden in Vlaanderen (Component1 (C1), luik multidisciplinaire kennisopbouw). ILVO en VLIZ beheren de nodige visserij-technische en ecosysteemkennis (C2 luik observatie en voorspelcapaciteit) om deze doelsoorten duurzaam te beheren. Deze multidisciplinaire kennisopbouw is belangrijk voor ecosysteembeheer en visserijbeleid en -beheer (C3 modellering en modellen). ILVO verkent hierbij de mogelijkheid om een kleinschalige 'niche' seizoensvisserij te ontwikkelen (of terug te herstellen) in het BNZ en nabije kustwateren (C4 visserijtechnisch luik), die kan compenseren voor het verlies aan vangsten en economische waarde ten gevolge van de Brexit. Met begeleiding en ondersteuning van ILVO beogen de betrokken partners een geïntegreerde aanpak, met oog voor sociaal-economische haalbaarheid, valorisatie & innovatie, ‘streek-eigenheid’, duurzaamheid, korte-keten, en cultuur en identiteit, link met blauwe toerisme (een vis met een verhaal) (Component 5: adviesgroep visserij-convenant)


Datasets (3)  Top | Instituten | Publicaties 
  • PelFish: Debusschere, E.; Muñiz, C.; Reubens, J.; Casals, D.; Conings, B.; Deneudt, K.; 2023. Duurzame economische dragers in Vlaamse kustvisserijgemeenschappen post-Brexit (PelFish), meer
  • Pelfish: Debusschere, E.; Muñiz, C.; Reubens, J.; Casals, D.; Conings, B.; Deneudt, K.; 2023. Duurzame economische dragers in Vlaamse kustvisserijgemeenschappen post-Brexit (PelFish), meer
  • Pelfish: Standaert, W.; Musimwa, R.; Stevens, M.; Alonso, J.; Muñiz, C.; Debusschere, E.; Pint, S.; Everaert, G.; Flanders Marine Institute: Belgium; (2024). Duurzame economische dragers in Vlaamse kustvisserijgemeenschappen post-Brexit (PelFish), meer

Publicaties (2)  Top | Instituten | Datasets 
  • De Block, I.; Debusschere, E.; Muñiz, C. (2023). Collection of abstracts on the seven most important pelagic fish species in the Belgian part of the North Sea. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. 16 pp., meer
  • Flanders Marine Institute (VLIZ) (2024). Multipurpose seabed moorings: Developed for coastal dynamic seas. Oceanography Suppl. : In prep., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Datasets