IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Duurzame economische dragers in de kustvisserijgemeenschappen post_Brexit

Acroniem: PelaFish
Periode: September 2022 tot December 2023
Status: Gestart
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer, partner

Abstract
Na decennia van beschermingsmaatregelen (in het EU-Gemeenschappelijk Visserijbeleid) is de 'najaarsharing' of Downs haring hersteld en wordt al 2 decennia op een duurzame manier (volgens de MSY-criteria) bevist. De soort komt elk jaar in de herfst in de Zuidelijke Noordzee en specifiek langs de Vlaamse banken (VL-FR-VK) paaien vooraleer terug te keren naar de gezamenlijke voedingsgronden rond Doggerbank (nov-dec tot feb-maart). Het is een sleutelsoort in het pelagiaal (‘waterkolom’) ecosysteem op het Belgisch deel van de Noordzee. Het is bij uitstek één van de soorten waarrond historisch een sterke lokale cultuur, economische activiteit en capaciteit bestond, nu totaal verdwenen. Het is ook één van de soorten waarvoor het BE quotum veruit onbenut blijft, i.t.t. in onze buurlanden (VK, FR, NL, DK). VLIZ en ILVO reconstrueerden in samenwerking met kennispartners (VUB, KU Leuven, UGent, MAS, NAVIGO e.a.) de historische context over de ecologie, de visserij-activiteiten en het economisch en maatschappelijk belang van deze haring, alsook de historische rol die deze en andere soort(en) speelden in de evolutie en identiteit van kuststeden in Vlaanderen (Component1 (C1), luik multidisciplinaire kennisopbouw). ILVO en VLIZ beheren de nodige visserij-technische en ecosysteemkennis (C2 luik observatie en voorspelcapaciteit) om deze doelsoorten duurzaam te beheren. Deze multidisciplinaire kennisopbouw is belangrijk voor ecosysteembeheer en visserijbeleid en -beheer (C3 modellering en modellen). ILVO verkent hierbij de mogelijkheid om een kleinschalige 'niche' seizoensvisserij te ontwikkelen (of terug te herstellen) in het BNZ en nabije kustwateren (C4 visserijtechnisch luik), die kan compenseren voor het verlies aan vangsten en economische waarde ten gevolge van de Brexit. Met begeleiding en ondersteuning van ILVO beogen de betrokken partners een geïntegreerde aanpak, met oog voor sociaal-economische haalbaarheid, valorisatie & innovatie, ‘streek-eigenheid’, duurzaamheid, korte-keten, en cultuur en identiteit, link met blauwe toerisme (een vis met een verhaal) (Component 5: adviesgroep visserij-convenant)

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten