IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

De betekenis van waarde conflict bepalende technieken in het kader van de formulering van een toegestaan en effectief kustzone beleid
dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?action=d&session=113552002-2-26&doc=1&tbl=en_proj&rcn=ep_rcn:27065&caller=en_cordis

Engelstalige titel: The role of value conflict assessment techniques in the formulation of implementable and effective coastal zone management policies
Identifier financieringsorganisatie: EV5V-CT94 0392 (Other contract id)
Acroniem: VALCOAST
Periode: April 1994 tot Mei 1997
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicaties 

Instituten (4)  Top | Publicaties 
  • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Vakgroep Ruimtelijke Planning, meer
  • Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), meer
  • Heriot-Watt University, Scotland, meer
  • University of Valencia, meer

Abstract
Het onderzoeksproject beoogt de verschillende aspecten van een duurzame managementstruktuur voor de geselecteerde kustgebieden uit te werken. Deze staan in relatie met het definiëren van kustgebied gebruikte management strategieën inzake comprehensieve evaluatiemethoden, conflict-management technieken en afwegingsprocedure (CAGORA). Daarnaast zal tevens nagegaan worden op welke manier een adequaat GIS-pakket kan samengesteld worden om de verschillende beslissers te helpen bij hun keuzes.

Publicaties (4)  Top | Instituten 
  • Side, J.; Jones, P.; Siakavara, K. (1997). The role of Value Conflict Assessment Techniques in the formulation of implementable and effective coastal zone management policies: Contract no: EV5V-CT940392: Main report of the studie. European Commission, Directorate General XII Science, Research and Development: [s.l.]. 122 pp., meer
  • Jones, P.; Siakavara, K.; Burane, F.; Garcia, E.; La Roca, F.; Kerkhove, G. (1997). The role of Value Conflict Assessment Techniques in the formulation of implementable and effective coastal zone management policies: Contract no: EV5V-CT940392: Case Study Reports and The Research Instrument. European Commission, Directorate General XII Science, Research and Development: [s.l.]. 162 pp., meer
  • (S.d.). The role of Value Conflict Assessment Techniques in the formulation of implementable and effective coastal zone management policies: Contract no: EV5V-CT940392: Case Study Methods - Questionnaires. European Commission, Directorate General XII Science, Research and Development: [s.l.]. 216 pp., meer
  • (1997). The role of Value Conflict Assessment Techniques in the formulation of implementable and effective coastal zone management policies: Contract no: EV5V-CT940392: Summary - Final Report of the Project. European Commission, Directorate General XII Science, Research and Development: [s.l.]. 9 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties