IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Een kwaliteitslabel voor het Scheldewater? [PPT Presentatie]
Van Damme, S.; Meire, P.; Dehairs, F.A.; Chevalier, E. (2008). Een kwaliteitslabel voor het Scheldewater? [PPT Presentatie]. [S.n.]: Antwerpen. 22 slides pp.

Beschikbaar in  Auteurs | Datasets 

Trefwoorden
  Water quality
  Marien/Kust; Brak water; Zoet water

Evenement Top | Auteurs | Datasets 
 • OMES DAG - De Schelde meten, de toekomst weten?, meer

Auteurs  Top | Datasets 

Abstract
  Meer dan 10 jaar OMES onderzoek en monitoring laat ons een verfijnd beeld van de waterkwaliteit in het Schelde-estuarium zien. Over die periode is onmiskenbaar een verbetering vast te stellen. Niettemin horen de waterkwaliteitsdata op een juiste manier geïnterpreteerd te worden. Concentratieprofielen op zich kunnen tot bedrieglijke besluiten leiden. Vrachten houden immers beter rekening met de heersende debieten en mogelijke verdunning die ze met zich meebrengen. Door dergelijke effecten, en omdat steeds onvoorziene fenomenen opduiken, is een aangehouden monitoring noodzakelijk.De enorme dataset heeft als input gediend van vele modellen. Ondanks de onzekerheden die steeds met modellresultaten gepaard gaan, kunnen de processen die zich in de Schelde afspelen vrij goed worden gekwantificeerd. Hieruit blijkt ondermeer dat het zoetwater deel van het estuarium een grote rol speelt in het geheel.Studie van de uitwisseling tussen de waterkolom en het intertidaal toonde het grote belang van slikken en schorren aan, o.a. als longen van het estuarium, nutriëntverwerkers en sedimentvang. De structuur en omvang van het OMES programma heeft van Vlaanderen een aantrekkingspool gemaakt inzake estuarien onderzoek. Een stevige basis is aanwezig waarop verder onderzoek zich kan enten. Op dit vlak kan de Schelde de toekomst hoopvol tegemoet zien.

Datasets (4)
 • Fosfaat in het Schelde estuarium uitgezet in afstand tot Vlissingen (1996-2008), meer
 • Nutriëntenvracht volgens de heersende debieten in het Schelde-estuarium van 1996 tot 2000, meer
 • Percentage zuurstof verzadiging in het Schelde estuarium uitgezet in afstand tot Vlissingen (1996-2008), meer
 • Totaal opgelost anorganisch nitrogen (mg/l) in het Schelde estuarium uitgezet in afstand tot Vlissingen (1996-2008), meer

Afbeeldingen Top | Auteurs | Datasets