IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Dehairs, Frank
ORCID
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Mangrove Management Group (MMG), meer
 • Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
JPG file
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer
 • www.belspo.be/belspo//fedra/prom.asp?l=nl&promid=1
 • Functie: Professor

  Link

 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecological Marine Management Programme (ECOMAMA), meer
 • Accumulatie van metalen in bivalven: schelpen als bio-indicatoren in estuariene en mariene milieus, meer
 • An integrated approach to assess carbon dynamics in the Southern Ocean, meer
 • Analyse van het ecologisch belang van mangroven in het Kakinada-gebied, Andhra Pradesh, India, meer
 • Assessment of mangrove degradation and resilience in the Indian Sub-continent: the cases of Godavari Estuary and South West Sri Lank, meer
 • Azores mid-oceanic ridge ecosystem studies: an integrated research programme on deep-sea hydrothermal transfers and fluxes, meer
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Belgian Polar Research Cluster, meer
 • Bepaling van delta 13C en delta 15N op biologische materialen, als bijdrage tot de studie van de mariene voedselketen en de oceanische koolstof- en stikstofkringloop, meer
 • Biogeochemical interactions between the Danube River and the North-Western Black Sea, meer
 • Biogeochemische cycli in open oceanen, kustzeeën en estuaria, meer
 • Biogeochemische cycli van C, N en waterbalans, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • Darwin's laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstofkringloop, meer
 • De rol van de biologische koolstofpomp als mechanisme voor koolstofexport naar diepzee en sedimenten in de Zuidelijke Oceaan, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Development, calibration and application of independent salinity proxies, meer
 • Dynamics and assessment of Kenyan mangrove ecosystem, meer
 • Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • Ecosystem Responses to global change: a multiscale approach in the Southern Ocean, meer
 • Een 'multi-proxy' benadering voor de studie van biogeochemische cycli van koolstof en stikstof in tropische en gematigde estuaria, meer
 • Een geïntegreerde benadering van de Zuidelijke Oceaan koolstofdynamiek, meer
 • European Network for marine integrated system analysis, meer
 • European River Ocean System: the interactions between the river Danube and the north western Black Sea - Pilot phase, meer
 • Fundamenteel ecologische aspecten van het mangrove-ecosysteem en hun evolutie onder toenemende anthropogene druk, meer
 • Gather and promote Surface Ocean - Lower Atmosphere related belgian efforts, meer
 • Geïntegreerde studie van de Zuidelijke Oceaan biogeochemie en klimaatinteracties in het Anthropoceen, meer
 • Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers, meer
 • Impact van klimaatsveranderingen op de biologische koolstofpomp in de Zuidelijke Oceaan, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Koolstofexport en heterotrofe afbraak van planktondetritus in de oceaan., meer
 • Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren, meer
 • Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een critische evaluatie, meer
 • Modelleren van de biogeochemische processen die de fluxen van biogeen materiaal bepalen in de oceanische waterkolom, meer
 • Monitoring deep sea floor hydrothermal environments on the Mid-Atlantic Ridge: A Marie Curie Research Training Network, meer
 • OA-CL-016 BE-POLES: Belgische Polaire onderzoekscluster, meer
 • Ocean margin exchange I, meer
 • Ocean Margin Exchange II-phase I, meer
 • Onderhoud en gebruik van een laboratorium-container aan boord van het onderzoeksschip Belgica, voor toezicht op mariene verontreiniging, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Onderzoek naar de effecten van fysico-chemische parameters op transport- en incorporatieprocessen van proxies bij Mytilus edulis gebruikmakend van een multi-proxy benadering en in vitro en in situ experimenten., meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Ontwikkeling van een nieuwe geautomatiseerde opstelling voor concentratiebepalingen en stabiele isotopenanalyse van opgelost organisch en anorganisch koolstof : toepassingen in biogeochemische studies van estuariene systemen., meer
 • Spatial and seasonal variability of the transport of biogenic compounds in the Southern Ocean, meer
 • Sporeëlementen als tracers van biogeochemische processen in aquatische systemen, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van C en N, meer
 • Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan, meer
 • Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan, meer
 • Trofische rol en ecologische bestemming van microbieële productie en bladval in magrove-ecosystemen, meer
 • Uitwisselingsprocessen tussen Oost-Afrikaanse kustecosystemen, meer
 • Use of sclerosponges (Porifera) as biorecorders of environmental changes, meer
 • Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer
 • Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry - VUB, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the carbon cycle in the flemish part of the Scheldt estuary., meer
 • Oteko D.; Dehairs F.; Fundamental and Applied Marine Ecology Post Graduate Program (FAME); Laboratorium voor Analytische Chemie. VUB: Belgium; (2016): Concentration of metals in the sediments of Gazi, Makupa and Tudor Creek sampled between February 1985 and September 1986., meer
 • Rao R.G.; Dehairs F.; Baeyens W.; Department of Human Ecology; Research group Analytical, Environmental and Geochemistry. VUB: Belgium; (2016): Carbon and nitrogen fluxes in Gazi Creek (Kenya)., meer
 • Riou, V.; Martins A.; Dehairs, F.; Prakya S. R.; Loureiro, C.; Santos, M; Alves, A. V.; (2015): Data from the DIAPICNA cruise: Diazotrophic pico-cyanobacteria in the North Atlantic open ocean: their abundance and importance as a source of new nitrogen at the Azores Current Front, meer
 • Woitchik A.F.; Kazungu J.; Dehairs F.; Analytical Chemistry Department, Free University of Brussels: Belgium; Kenya Marine and Fisheries Research Institute: Kenya; (2016): Stable carbon isotope analysis of organisms and sediments in the mangrove ecosystem of Gazi Bay., meer
 • Woitchik A.F.; Ohowa B.; Rao R.; Dehairs F.; Analytical Chemistry Department, Free University of Brussels: Belgium; Kenya Marine and Fisheries Research Institute: Kenya; (2016): Mangrove litter as nutritive source in the mangrove ecosystem of Gazi Bay., meer
A1 publicaties (213) [show]
Peer reviewed publicaties (15) [show]
Boeken (4) [show]
Boekhoofdstukken (65) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (30) [show]
Rapporten (23) [show]
Overige publicaties (16) [show]
Thesis (co-)promotor (25) [show]