IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Prognose van de evenwichtsligging van de kustlijn ter hoogte van de baai van Heist
Janssens, J.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Prognose van de evenwichtsligging van de kustlijn ter hoogte van de baai van Heist. Versie 2.0. WL Rapporten, 765_29. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Coastal protection > Coastal protection against erosion > Morphodynamics soft coastal defences
  Literature and desktop study
  Sedimentation
  Trend analysis
  Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Bays
  ANE, Belgium, Knokke-Heist, Baai van Heist [Marine Regions]
  Marien/Kust

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Sinds de aanbouw van de buitenhaven van Zeebrugge is er een sedimentatiegebied ontstaan in de luwte van de oostelijke strekdam (de zogenaamde baai van Heist). Op basis van een tijdreeks van bathymetrische gegevens van de baai van Heist wordt een lineaire trendanalyse uitgevoerd, wat resulteert in een kaart van het desbetreffende gebied die de locale erosie- en sedimentatiesnelheden weergeeft. Op basis van deze kaart kunnen de grenzen van het sedimentatiegebied vrij nauwkeurig afgebakend worden.
  Een correlatiestudie toont verder aan dat de sedimentatie in de baai van Heist preferentieel optreedt enerzijds op plaatsen met een lage kwadratisch gemiddelde stroomsnelheid (berekend met een in een eerdere studie opgesteld numeriek Delft3D stromingsmodel) en anderzijds langsheen een boog parallel met en gelegen kort bij de oostelijke strekdam. Het eerste effect is te wijten aan de lagere bodemschuifspanningen die optreden bij lage stroomsnelheden, met als gevolg een verhoogde sedimentatie en een verlaagde erosie. Het mechanisme achter het tweede effect is nog onduidelijk.
  Tot slot wordt op basis van een extrapolatie van de sedimentatietrends een voorspelling gemaakt van de toekomstige evenwichtsligging van de kustlijn in de omgeving van Heist. Verwacht wordt dat het gebied begrensd door een rechte vertrekkend aan de aanzet van de knik in de oostelijke strekdam en eindigend halverwege het Albertstrand gedurende de komende decaden zal verzanden. Er dient echter benadrukt te worden dat deze prognose een expert judgement is, gebaseerd op de huidige inzichten. Bijkomende metingen en onderzoek zijn vereist voor een meer betrouwbare prognose.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs