IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Overslagberekening Loodswezenplein Nieuwpoort
Vanneste, D.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overslagberekening Loodswezenplein Nieuwpoort. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_005. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 9 pp.
Deel van: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Harbour structures
  Literature and desktop study
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Barriers > Storm surge barriers
  ANE, België, Haven van Nieuwpoort [Marine Regions]
Author keywords
  Overslagberekening

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Kust, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  De klassieke overslagformules (EuroTop, 2007) werden toegepast om inzicht te verwerven over het gemiddeld overslagdebiet over het talud naast het Loodswezenplein, Nieuwpoort. De basisformule werd aangevuld met reductiefactoren (Van Doorslaer en de Rouck, 2015) voor de aanwezigheid van een promenade, een verticale muur, of de combinatie van beide.

  De overslagdebieten werden berekend voor 2 typesecties: één met verhoogde promenade en één met promenade en stormmuur. De golf- en waterstand condities die uitgerekend werden komen overeen met de 1000-jarige storm.

  Uit de berekende overslagdebieten blijkt dat de toevoeging van reductiefactoren aan de EuroTop overslagformule een significante reductie van het overslagdebiet oplevert. Zoals te verwachten is de plaatsing van een stormmuur beduidend efficiënter dan het aanleggen van een promenade onder helling.

  In deze studie zijn een aantal deelprocessen niet beschouwd, o.a. de geleidingsstructuur voor de ingang van de stormvloedkering en de ruimtelijke verdeling van het overslagdebiet over het plein. Het is raadzaam om verdere modelbeproeving uit te voeren indien de overslagdebieten met grotere precisie bepaald willen worden.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs