IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Er beweegt wat op zee: Het marien ruimtelijk plan 2020-2026
Verhalle, J.; Van de Velde, M. (Ed.) (2020). Er beweegt wat op zee: Het marien ruimtelijk plan 2020-2026. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 27 pp.
Is gerelateerd aan:
(2018). Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 = Arrêté royal relatif à l’établissement du plan d’aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026. [Openbare raadpleging]. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu = Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement: Brussel. 47 + bijlagen 1-4 pp., meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Brochure

Trefwoorden
  Environments > Aquatic environment > Marine environment
  Spatial planning
  Belgium, North Sea [Marine Regions]
  Marien/Kust

Auteurs  Top 
 • Verhalle, J., redacteur, meer
 • Van de Velde, M., redacteur

Abstract
  De brochure ‘Er beweegt wat op zee. Het marien ruimtelijk plan 2020-2026’ geeft een mooi overzicht van de belangrijkste activiteiten in onze Noordzee aan de hand van specifieke kaarten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs