Belgische Defensie en VLIZ schalen samenwerking op

Technologie & innovatie

De Belgische Defensie en het Vlaams Instituut  voor de Zee (VLIZ) verstevigen hun goede banden door het ondertekenen van een formele raamovereenkomst om de lopende samenwerking tussen VLIZ en de Belgische Marine op te schalen. Dit initiatief onderstreept het engagement van Defensie om de samenwerking met civiele partners te versterken en de intentie van VLIZ om voluit de maatschappelijke valorisatie van mariene onderzoek na te streven. Gezien de huidige uitdagingen op het gebied van offshore veiligheid en wetenschappelijk onderzoek, biedt de overeenkomst bij uitstek een kader om synergieën te bewerkstelligen, waarbij beide partijen toegang krijgen tot elkaars expertise en middelen om hun respectievelijke werking naar een hoger niveau te tillen. Mogelijkheden voor nieuwe gezamenlijke intiatieven worden onder meer gezien op het vlak van marien databeheer, mariene robotica, innovatieve observatietechnieken op zee, etc.