IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Daro, Marie Hermande [ gepensioneerd ]
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), meer
 • Functie: Professor
  Periode: Tot 2008
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecological Marine Management Programme (ECOMAMA), meer
 • Functie: Programma directeur VUB
 • Aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van zware metalen in bodem en benthos van het Schelde-estuarium, meer
 • Advanced modelling and research on eutrophication, meer
 • Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer
 • Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer
 • Biodiversiteitstudies van zeewieren, zee-egels en zeekomkommers in de overgangszone tussen gematigd zuidelijk Afrika en de tropische westelijke Indische Oceaan, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • Causal factors of biodiversity: community structure, phylogeny and biogeography. A comparative study of the fauna of tropical and subtropical estuaries and lagoons. Study 1996, meer
 • Causale factoren van biodiversiteit: gemeenschapsstructuur, fylogenie en biogeografie. Een vergelijkend onderzoek van de fauna van tropische en subtropische estuariene en lagunaire systemen, meer
 • Cluster Eutrophication, meer
 • Cursus in Kustecologie, -beheer en -bescherming, meer
 • Ecological Marine Management, meer
 • Eutrophication in the Belgian coastal zone: the microplancton to zooplancton transfer, meer
 • Fundamental and Applied Marine Ecology, meer
 • Karakterisatie van organisch materiaal en plankton van de Zeeschelde, meer
 • Lipofiliciteit en normalizatie van organische micro-verontreinigers in organische systemen, meer
 • Marine and estuarine plankton, especially in the Western Indian Ocean and Indo-Pacific, meer
 • Marine ecosystems functioning, meer
 • Moleculaire systematiek en fylogenie van de zeekomkommers, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Pigmentanalyse op gesuspendeerd particulair materiaal, meer
 • Role of oceanic production and dissolution of calcium carbonate in climate change, meer
 • Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: partim kwalificatie en kwantificatie van organisch materiaal en plankton, meer
 • Trophical relations in tidal-bounded systems, meer
 • Voeding van zoöplankton op particulair materiaal: selectie en verteerbaarheid, meer
 • Abundance of Echinothrix diadema and its substrate coverage in the Mombasa Marine National Park and Reserve (Kenya) in September-October 1997, meer
 • AMORE: Advanced Modelling & Research on Eutrophication & the Structure of Coastal Planktonic Food-webs: Mechanisms & Modelling (AMORE), meer
 • AMOREII: Advanced Modelling and Research on Eutrophication Linking Eutrophication and Biological Resources (AMOREII), meer
 • Epibenthic fauna along the salinity gradient in the Westerschelde area in 1990, meer
 • Fattening experiment with the mangrove crab Scylla serrata in Mtwapa Creek (Kenya) in 2001, meer
 • Length, width and weight of Echinotrix diadema and E. Calamaris species sampled in Mombasa Marine National Park (Kenya) from December 1994 to March 1995, meer
 • Mesozooplankton in the Sea Scheldt between 1995 and 1996, meer
 • Projekt Zee - Biotische datasets van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
 • Projekt Zee - Datasets voor het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
 • Projekt Zee - Zooplankton data van het Belgisch Deel van de Noordzee 1970-1976, meer
 • Seasonal variation of the zooplankton community at Gazi, Lamu and Malindi (Kenya) sampled between 1990 and 1992, meer
 • Spatial distribution of suspended particulate matter (SPM), inorganic nutrients, chlorophyll a and particulate organic carbon (POC) in Mwtapa, Shirazi and Ramisi creeks (Kenya) sampled between August and October 1999, meer
 • Weight of Copepoda in the Southern Bight of the North Sea in 1971 and 1974, meer
 • Zooplankton community and pelagic copepods in Tudor creek (Mombasa, Kenya) between 1984 and 1987, meer
 • Zooplankton community of Shirazi bay (Kenya) sampled between April and December 1998, meer
 • Zooplankton in the Sluice Dock (Oostende) sampled between 1968 and 1972, meer
 • Zooplankton studies in the Southern Bight of the North Sea between 1971 and 1974, meer
A1 publicaties (18) [show]
Peer reviewed publicaties (11) [show]
Boek [show]
Boek hoofdstukken (17) [show]
Abstracts (2) [show]
Rapporten (20) [show]
Overige publicaties (8) [show]
Thesis (co-)promotor (31) [show]