IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
Print deze pagina

12de Maritiem Symposium - E-Maritime : doeltreffend of niet ?

[ meld een fout in dit record ]

  Evenement-type: Conferentie/Workshop
  Datum: 2008-05-21
  Locatie: Het Pand, Gent, België
  Contact:
 Deelnemers | URL 

Instituten (7)  Top | URL 
 • Universiteit Gent (UGent), meer, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, meer, organiser
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K), meer, partner
 • Port of Ghent, meer, partner
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), meer, partner
 • Zeeland Seaports, meer, partner
 • Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ), meer, partner

URL  Top | Deelnemers 

Beschrijving:
  De Internationale Maritieme Organisatie promoot de ontwikkeling van E-Navigatie. Deze focust op dienstverlening van en naar de zeeschepen en dit met het oog op het bevorderen van een veiliger scheepvaartverkeer.
  Vanuit het standpunt van de Europese Commissie echter is E-Navigatie slechts een onderdeel van dit
  ruimer gegeven, namelijk E-maritime. Dit is een geheel van diensten en systemen met als doel de rol
  als leidende zeevaartnatie te behouden en/of te versterken. Het omvat ook de zogenaamde "één loketvisie".
  Meerdere gebruikers trachten zoveel mogelijk de gegevens betreffende schip, lading, bemanning en
  passagiers enz. te delen zonder ze opnieuw te moeten invoeren of melden. Dit concept veronderstelt een
  verregaande samenwerking tussen de verschillende overheden en de desbetreffende maritieme actoren.
  Deze verregaande samenwerking op het vlak van een gemeenschappelijke database kan vragen oproepen
  van vertrouwelijkheid van gegevens (privacy wetgeving), de afhankelijk heid van het werken met
  computersystemen, enz. Daarnaast vergt dit concept ook serieuze investeringen op het terrein, wat kan
  leiden tot verdere schaalvergroting bij tal van factoren.
  Deze studiedag tracht de visie rondom E-Maritime vanuit verschillende facetten te belichten en hoopt op
  het einde van de dag enkele conclusies te kunnen trekken.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Deelnemers | URL