IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

em. prof. dr. ir. De Rouck, Julien [ gepensioneerd ]
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (AWW), meer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
Julien De Rouck
 • AMIS : Algemeen Milieu Impact Studie Sigmaplan, meer
 • Application of modern engineering techniques for sustainable development of the port-sector in the 8th region of Chile, meer
 • Belasting door golfklappen en structurele respons van kustwaterbouwkundige constructies met overhangende vlakken, meer
 • Belgian Ocean Energy Assessment, meer
 • Coastal WAve Modeling, Assimilation and Statistical Interpretation, meer
 • Crest Level Assessment of coastal Structures by full scale monitoring, neural network prediction and Hazoa analysis on permissible wave overtopping, meer
 • Daminstrumentatie (gebruik van meetsteiger te Zeebrugge), meer
 • De optimalisatie van het ontwerp van de kruinhoogte van golfkerende constructies op basis van metingen op prototype, meer
 • Dynamisch gedrag van stranden, meer
 • Een nieuw DOEL! Optimale lay-out van een park golfenergieconvertoren, meer
 • Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters, meer
 • GEC's in de Noordzee, nog niet zo GEK! Optimalisatie van een golfenergieconvertor (GEC) voor de zuidelijke-Noordzeecondities, meer
 • Geohydraulisch gedrag van stortsteengolfbrekers: OPTICREST, meer
 • Geohydraulisch gedrag van stortsteengolfbrekers: OPTICREST, meer
 • Golfbelasting door golfklappen op overhangende vlakken van monolitische kustwaterbouwkundige constructies, meer
 • Golfmetingen binnenhaven Oostende, meer
 • Haalbaarheid van golfenergie-exploitatie langs de Belgische en naburige kusten, meer
 • Kustwaterbouwkunde - kusthydraulica, meer
 • Laboratoriumonderzoek van golfoploop en golfterugloop, meer
 • Meetopstelling gebaseerd op de PIV (Particle Image Velocimetry)-techniek, meer
 • Modelonderzoek op stortsteengolfbrekers, meer
 • Numerical modelling and experimental validation of wave intercation with impermeable sea dikes, meer
 • Numerieke simulatie van het hydrodynamische gedrag van drijvende off shore golfenergie-convertoren gebaseerd op golfoverslag., meer
 • Ondersteuning kwaliteitsbeheer overheidsopdrachten - modelteksten, meer
 • Ondersteuning kwaliteitsbeheer overheidsopdrachten - modelteksten, meer
 • Ondersteuning Kwaliteitsbeheer Overheidsopdrachten Standaardbestek Waterwegen, meer
 • Ondersteuning Kwaliteitsbeheer Overheidsopdrachten Standaardbestek Waterwegen, meer
 • Oostende nieuwe haventoegang: golfgootonderzoek, meer
 • Optimalisatie van erosiebescherming voor offshore windmolenparken onder invloed van gecombineerde hydrodynamische belastingen, meer
 • Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch continentaal plat., meer
 • Reductie van golfoverslag over kustwaterbouwkundige constructies, meer
 • Statistische en fysische aspecten van extreme golven in kustgebieden, meer
 • Studie van de golfoploop en golfovertopping op de stortsteengolfbreker te Zeebrugge op basis van metingen op prototype, meer
 • Studie van de golfoploop en golfterugloop op een stortsteengolfbreker op basis van metingen op prototype, meer
 • Studie van spray over een stortsteengolfbreker op basis van metingen op prototype, meer
 • Sustainable Economically Efficient Wave Energy Converter, meer
A1 publicaties (27) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (5) [show]
Boek hoofdstukken (78) [show]
Thesis [show]
Abstracts (16) [show]
Rapporten (9) [show]
Overige publicaties (22) [show]
Thesis (co-)promotor (32) [show]