IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Volckaert, Annemie
  ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Gent, meer
  Functie: Projectleider marien- en kustbeheer
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-241 77 31
  Fax: +32-(0)9-241 77 01
  E-mail:
 
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS), meer
 • Bulgaria: Evaluation of the impacts of land based activities in Bulgaria on the marine and coastal environment, ecosystems and biodiversity, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Emissies van CO2, SO2 en NOx van schepen, meer
 • Haalbaarheidsanalyse gebruik zeewater voor warmtevoorziening, meer
 • Latvia: development of a legislation for the protection of the marine environment in Latvia and application of environmental management for ports, meer
 • Latvia: elaboration and implementation of a national chemical spill contingency plan for Latvia (NCSCP), meer
 • Marine Incidents Management cluster - MIMAc, meer
 • MER mariene aggregaat extractie, meer
 • Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Bank zonder naam, meer
 • Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Thorntonbank, meer
 • Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee (GAUFRE), meer
 • Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust, meer
 • Ontwikkeling beoordelingskader Schelde-estuarium, meer
 • Risico analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Slovenia: Development and implementation of a national oil and chemical spill contingency plan for Slovenia, meer
A1 publicaties (2) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (9) [show]
Thesis [show]
Abstracts (7) [show]
Rapporten (22) [show]
Overige publicatie [show]
Thesis (co-)promotor [show]