IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Research action SPSD-I: Sustainable management of the North Sea
www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=en&cod=mn

Acroniem: SPSD-I
Periode: Januari 1997 tot December 2003
Status: Afgelopen
 Instituut | Publicaties | Projecten 

Instituut  Top | Publicaties | Projecten 

Deelprojecten (36)  Top | Instituut | Publicaties 
 • "Paardenmarkt" site evaluation, meer
 • Advanced modelling and research on eutrophication, meer
 • An integrated approach to assess carbon dynamics in the Southern Ocean, meer
 • Antarctic shelf-slope dynamics: een vernieuwde geofysische aanpak, meer
 • Bijdrage van SAR (RADARSAT) en AVNIR (ADEOS) beelden tot de studie van de bathymetrie en het golfvlak in de Baai van Hai Phong (Vietnam), meer
 • Detectie van zoöplanktonslierten in zoute meren met behulp van kleurverwerking met hoge resolutie van wateroppervlakten, meer
 • Development of methods for the analysis of hydrocarbons and organic micro-pollutants in the marine environment, meer
 • Dynamics of the Antarctic ice cap and climate changes (a contribution to EPICA), meer
 • Ecofunctional biodiversity of benthic crustacean taxocoenoses in the Southern Ocean, meer
 • Epica basal ice - Eastern Antarctica, meer
 • Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringssucces in de Noordzee, meer
 • Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem, meer
 • Fast and low cost analysis of dioxin-like compounds in marine matrices, meer
 • Identificatie van mariene zones getroffen door eutrofiëring, meer
 • Integrated and dynamical oceanographic data management, meer
 • Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat, meer
 • Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties, meer
 • Kwaliteitstoestand en stofstromen van de Noordzee. (Plan vr wet. ondersteuning v.e. beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling-Programma duurzaam beheer van de Noordzee), meer
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, meer
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, meer
 • Mass balance of the Antarctic Ice Cap (a contribution to EPICA), meer
 • Meiobenthische biodiversiteit en fluxen in de Antarctische biogeochemische omgeving, meer
 • Monitoring of volatile organic compounds in marine organisms: analysis, quality assurance and feasibility, meer
 • North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology, meer
 • Optische teledetectie voor een milieueffectenstudie in het kustgebied, meer
 • Radarbeelden voor kartering en monitoring van wetlandecosystemen in het Tsjaadbekken, meer
 • Research on natural sand transports on the Belgian continental shelf, meer
 • Response of the Southern Ocean global ecosystem to physical and trophic constraints, meer
 • Streekspecifieke optische teledetectie voor toepassingen in kustgebieden, meer
 • Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS, meer
 • Studie van de sedimentpluimen in grote deltasystemen, met behulp van veldmetingen en satellietgegevens, meer
 • Study of convective movements in the Southern Ocean, meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • The collection Gustave Gilson as a historical reference framework for the Belgian marine fauna: feasibility study, meer
 • The impact on North Sea organisms of pollutants associated with sediment, meer
 • Voorspelling en beheer van de overstromingsdebieten in de waterwegen met behulp van satellietgegevens en de toepassing van een hydrologisch simulatiemodel, meer

Abstract
In January 1997 the Programme "Sustainable Management of the North Sea" was launched in the framework of the first Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD-I). The overall budget of this programme was 10,3 MEURO.

In the context of the "International Conferences on the Protection of the North Sea" and with a view to cooperating with other North Sea coastal states, this programme aimed to contribute to the management and sustainable development of the North Sea and its natural resources.

To this end the authorities need:

 • a better understanding of the structure and functioning of the North Sea ecosystem;
 • a better understanding of the impact of human activities on the North Sea ecosystem:
 • to gain a better objective understanding of the notion of 'how the North Sea can be sustainably exploited to ensure that those living on its banks can maintain a high standard of living';
 • to gain a better understanding of the socioeconomic consequences which accompany the negative impact of human activities on the North Sea ecosystem;
 • to translate properly founded scientific information and opinions from the research community into a policy designed to establish the most favourable balance possible between the various forms of exploitation of the North Sea and inform the public.

19 projects were financed in total.

Publicaties (4)  Top | Instituut | Projecten 
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J. P. (2002). Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat: HABITAT. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 124 pp., meer
 • Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel, meer
 • (S.d.). Sustainable management of the North Sea: project descriptions. DWTC/SSTC: Brussel. 20 sheets pp., meer
 • Van Loen, H.; Houziaux, J.-S. (2002). The collection of Gustave Gilson as a reference framework for the Belgian marine fauna: feasibility study. Final report. Research Contract MN/36/94. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 41 + annexes pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten