IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity
www.modelkey.org

Acroniem: MODELKEY
Periode: Januari 2005 tot December 2009
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Biodiversiteit; Ecosystemen; Polluenten; Zeewater; Zoet water
 Instituten 

Instituten (20)  Top 
 • Centre for Environmental Research; Department of Bioanalytical Ecotoxicology, meer, coördinator
 • Centre for Environmental Research; Department of Effect-Directed Analysis (EDA), meer, partner
 • University of Antwerp; Faculteit Wetenschappen; Departement Wiskunde, meer, partner
 • Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), meer, partner
 • WL | Delft Hydraulics, meer, partner
 • Consorzio Venezia Ricerche (CVR), meer, partner
 • Vrije Universiteit van Amsterdam; Institute for Environmental Studies (IVM), meer, partner
 • Centre National de la Recherche Scientifique; Délégation Midi-Pyrénées, meer, partner
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Centre d'Investigació i Desenvolupament (CID), meer, partner
 • Universitat de Girona; Faculty of Sciences; Department of Environmental Sciences, meer, partner
 • University of Berne; Vetsuisse Fakultät; Institute of Animal Pathology; Centre for Fish and Wildlife Health (FIWI), meer, partner
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer, partner
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), meer, partner
 • Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), meer, partner
 • Universität Stuttgart; Institute of Hydraulic Engineering, meer, partner
 • St.-Petersburg State University; Faculty of Chemistry, meer, partner
 • Universitat de Barcelona; Facultat Biologia; Departament d'Ecologia (UB), meer, partner
 • Research and services in ecotoxicology (ECT), meer, partner
 • Donabaum & Wolfram OEG, meer, partner
 • Norwegian Institute for Water Research (NIVA), meer, partner

Abstract
Doel
Het EU-project MODELKEY wordt gebruikt als een toepassing voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Doelstelling: het bereiken van een ‘Goede Ecologische Toestand’ in Europese wateren in 2016. In MODELKEY worden dosis-effectrelaties gebruikt om te bepalen welke vervuilende stoffen verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in biodiversiteit en ‘Ecologische Toestand’ van oppervlaktewateren.

Werkwijze
Er zijn complete bemonsteringsprogramma’s uitgevoerd in vier case study areas. Twee in het stroomgebied van de Schelde. Water, sediment en biota zijn bemonsterd en in al deze monsters zijn chemicaliën en zogenoemde ‘biomarkers’ geanalyseerd. Ook de toxiciteit is beoordeeld. Verder is een mariene voedselketenstudie uitgevoerd. Laboratoriumexperimenten met jonge tong zijn voorbereid, waarmee uiteindelijk de causale relaties tussen contaminanten, biomarkers en ecologische eindtoestand bepaald zullen worden.

Resultaten
Eén van de in dit project ontwikkelde gereedschappen is een state-of-the-art analytische methode voor de analyse van ingewikkelde milieucontaminanten. Daarbij wordt gaschromatografie gecombineerd met ‘time-of-flight’ spectrometrie. Ook is een nieuwe vetverwijderingsmethode ontwikkeld voor de bereiding van biologische monsters. Deze methode zal worden toegepast bij de effectgerichte analyses in de biologische monsters.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten