IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Combining sea and coastal planning in Europe
www.cscope.eu/en/home/

Overkoepelend project: 2 Mers Seas Zeeën, meer
Acroniem: C-SCOPE
Periode: Juli 2008 tot December 2011
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Provincie West-Vlaanderen, meer, partner
  • Provincie West-Vlaanderen; Gebiedswerking Kust, meer, partner

Abstract
Het C-SCOPE project werd opgezet om te komen tot een naadloze en geïntegreerde aanpak van land- en zeeplanning en –beheer. De bedoeling van het project is om de fundamenten te leggen voor een sterke, levendige en duurzame kusteconomie, die in harmonie is met het milieu.

De partners streven ernaar een duurzaam en geïntegreerd kustbeheer te bevorderen, waarbij de natuurlijke en culturele eigenschappen die inherent zijn aan het kustlandschap behouden blijven, ook voor de toekomstige generaties.
Hierbij worden alle maritieme sectoren zoveel mogelijk betrokken.

Het project wil deze doelstellingen realiseren door een kader te creëren voor het integreren van land- en zeeplanning, instrumenten voor duurzame kusteconomieën en –milieus (zoals een planningsinstrument voor de beleidsvorming in kustgebieden, een kustatlas en kustindicatoren) en door de belanghebbenden te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor geïntegreerd kustzonebeheer.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten