IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MicroPlastics - Is it a threat for the 2 Seas area?
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=118

Overkoepelend project: 2 Mers Seas Zeeën, meer
Acroniem: MICRO
Periode: Juli 2012 tot September 2014
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (5)  Top 
  • Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), meer
  • Deltares, meer
  • Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), meer
  • The National Center for Scientific Research (CNRS), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer

Abstract
In bijna alle aspecten van het dagelijkse leven is er plastic betrokken, bijgevolg is de productie van plastic de laatste 60 jaar aanzienlijk gestegen. Plastic is een persistent materiaal dat de neiging heeft in het mariene milieu te accumuleren en heeft een invloed op het mariene leven omdat het er jaren in aanwezig blijft. Plastics degraderen tot kleinere macro- en microplastics, of kunnen in het milieu voor komen als kleine fragmenten; bijv. scrub crèmes. Deze plastic polymeer microdeeltjes veroorzaken in het bijzonder problemen wanneer ze door verschillende organismen worden ingeslikt. Deze deeltjes bevatten ook additieven zoals UV-stabilisatoren, kleurmiddelen, vlamvertragers en weekmakers, die door de deeltjes worden getransporteerd en gevoelig zijn voor opname door en accumulatie in levende organismen. Niet enkel het plastic kunnen het mariene leven schaden (bijv. uitsterving), maar ook de additieven en de chemische stoffen aanwezig in de deeltjes.
Microplastics hebben de neiging om chemicaliën uit het water te absorberen en te accumuleren. Bijgevolg zijn deze deeltjes een contaminatiebron die doorheen de waterkolom wordt getransporteerd. Uiteindelijk kunnen deze opgenomen worden door kleine mariene organismen en kunnen de persistende vervuilers binnen de voedselketen accumuleren. In het 2 Zeeën en het Franse Kanaal gebied is er weinig bekend over de impact van deze MP. In dit InterRegproject MICRO, zullen we daarom systematisch het probleem analyseren. Door het gebied in kaart te brengen zullen we de mogelijke "hot spots" van MP in deze regio vastleggen. Voor ieder land zal een plaats worden geëvalueerd en rigoreus worden opgevolgd. In de verschillende delen van het ecosysteem zullen stalen worden genomen. Omdat het mogelijk is om alle aanwezige dieren te screenen, zullen de effecten op enkele gevoelige soorten worden geanalyseerd. Deze soorten zijn geselecteerd en de effecten zullen d.m.v. biomerkers worden waargenomen.
In tegenstelling tot vervuiling van het mariene milieu door plastic afval, is er slechts weinig informatie beschikbaar over de overvloed aan micro- en macroplastics in de waterkolom, op de zeebodem, aan het zeeoppervlak en aan de kustlijn, Daarnaast is de omvang en het gevolg van de opname van microplastics door mariene organismen onbekend. In de literatuur staan slechts preliminaire resultaten op enkele filtervoeders. Ook informatie i.v.m. de transfer van persistente organische vervuilers zoals PCBs, PAHs, DDT, OCPs, PBDEs op MP ontbreekt. Deze componenten kunnen in hogere concentratie aanwezig zijn op MP dan in de waterkolom. Er is bijna geen info beschikbaar over de biologische effecten van MP en het vrijstellen van de chemische belasting naar het mariene leven.
Naast de risico evaluatie zal ook de impact worden nagegaan op een aantal belangrijke activiteiten in de regio: impact op aquacultuur/maricultuur (oester), toerisme (Zwemwater kwaliteit) en beleid.
Naast de uitvoering van een risicoanalyse, zal er aandacht worden besteed aan de evaluatie van mogelijkheden om de impact van MP tegen te gaan. De natuurlijke afbraak van MP door microbiële degradatie zal worden onderzocht.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten