IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaams Nederlandse Delta
www.vndelta.eu/

Periode: 2013
Status: Gestart
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Provincie West-Vlaanderen, meer
  • Provincie Zeeland, meer
  • Provincie Zuid-Holland, meer
  • Provincie West-Vlaanderen; Gebiedswerking Kust, meer

Abstract
De provincies West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland werken sinds 2001 samen rond kustzonebeheer, binnen de werkgroep Delta Kust van het samenwerkingsverband Rijn-Schelde Delta. Onder de koepel van de Vlaams Nederlandse Delta samenwerking wordt deze samenwerking verder gezet.

Deze samenwerking is tot en met 2012 succesvol verlopen. De bezoeken aan de Tweede Maasvlakte en de zandmotor boden bijvoorbeeld een verhelderende kijk op kustontwikkeling. Het is duidelijk dat grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling, een meerwaarde creëert voor alle betrokken partijen. De voorbije jaren toonden aan dat de samenwerking ‘Delta Kust’ hiervoor een geschikt instrument is. Het is de ambitie van de werkgroep om de samenwerking ‘Delta Kust’ verder uit te bouwen tot een platform voor grensoverschrijdende kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en kennisvalorisatie op het gebied van integrale kustontwikkeling. In 20013 wordt een programma opgebouwd rond de thema’s ruimtelijke planning op zee, meerlaagse veiligheid en leefbare havens.

De samenwerking wordt financieel ondersteund door de betrokken provincies (Zeeland, Zuid-Holland en West-Vlaanderen), met een bijdrage van € 9.000 per provincie per jaar ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten van het secretariaat.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten