IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria
cordis.europa.eu/search/result_en?q=EV5V0064&searchType=simple

Engelstalige titel: Biogeochemistry of the maximum turbidity zone in estuaries
Identifier financieringsorganisatie: EV5V0064 (Other contract id)
Acroniem: MATURE
Periode: December 1992 tot Maart 1995
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Biogeochemie; Troebelheid
Geografische termen: ANE, Duitsland, Elbe Estuarium [Marine Regions]; ANE, Frankrijk, Gironde estuarium [Marine Regions]; ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Publicaties | Datasets 

Instituten (3)  Top | Publicaties | Datasets 
  • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, meer, coördinator
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), meer

Abstract
Als overgangszones tussen land en zee kunnen estuaria een belangrijke rol spelen in het opslaan, transformeren, consumeren en produceren van organische stof en nutriënten. De meest actieve en meest bijzondere locatie voor deze transformaties is de maximum turbiditeitszone in de lagere saliniteitszone van getijdegebonden estuaria. De rol van biologische processen bij de vorming en daaropvolgend gebruik van partikels in de maximum turbiditeitszone zal bestudeerd worden in drie Europese estuaria: Gironde, Schelde en Elbe. In het bijzonder zal hierbij aandacht gegeven worden aan organische stoffen en de biologische processen die hierop ingrijpen. Nutrienten en spore-elementen zullen behandeld worden voor zoverre zijn de biologische processen in het estuarium reguleren. Numerische modellering van transport van water en zwevende stoffen maakt integraal deel uit van het project.

Over het algemeen zal het onderzoek zich toespitsen rond 6 gezamenlijke staalname campagnes. Elk estuarium zal gedurende een week bemonsterd worden in 1993 en 1994 waarbij twee longitudinale transecten langsheen de rivier en het estuarium zullen gemaakt worden, alsook regelmatige metingen op een ankerplaats. Omheiningen zullen worden aangepast aan en worden geplaatst in estuariene omstandigheden. Transport van water, opgeloste stoffen en partikels zullen worden beschreven door numerieke modellen voor de drie estuaria. Het takenprogramma is opgesteld rond vier thema’s.

Thema 1: Organische stof, zwevende stof: metingen van in situ vlok grootte, partikel concentratie, POC, PON enz. Ontwikkeling van een camera voor gebruik in hoge turbiditeitszones.
Thema 2: Hydrodynamische modellering: aanpassing van een drie dimensioneel waterbewegingsmodel voor de Schelde en de Gironde. Gebruik van het bestaand model van het Elbe-estuarium.
Thema 3: Microbiologie: metingen en lokalisatie van bacteriële biomassa en activiteit tijdens de gezamenlijke veld campagnes. Beschrijving van primaire productie langsheen de estuaria. Bepaling van de spectrale compositie van onderwater licht. Schatting van het lekken en de lyse van (saliniteits-) gestresseerde phytoplankton cellen Het bestuderen van de microbiële lus. Het bestuderen van de rol van micro-zooplankton.
Thema 4: Hogere trofische niveau’s: Bestuderen van de distributie en toestand van mesozooplankton tijdens de gezamenlijke staalnamecampagnes. Metingen van snelheid van grazen door zoöplankton op natuurlijke particulaire stof enz. Mesocosmos experimenten.

Datasets (3)  Top | Instituten | Publicaties 
  • Van Rijswijk P., Soetaert K. 1991: Soetaert and van Rijswijk: Zooplankton data Westerschelde, 1989-1991. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=1752, meer
  • Fytoplankton dataset: diatomeeën in het Schelde-estuarium en het Elbe-estuarium (April 1993, Mei 1993), meer
  • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer

Publicaties (2)  Top | Instituten | Datasets 
  • Fockedey, N.; Mees, J. (1999). Feeding of the hyperbenthic mysid Neomysis integer in the maximum turbidity zone of the Elbe, Westerschelde and Gironde estuaries. J. Mar. Syst. 22(2-3): 207-228. https://doi.org/10.1016/S0924-7963(99)00042-1, meer
  • Fockedey, N.; Mees, J. (2005). Feeding of the hyperbenthic mysid Neomysis integer in the maximum turbidity zone of the Elbe, Westerschelde and Gironde estuaries, in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 125-145, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Datasets