IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: randvoorwaarden, hydraulica, statistiek van Dender, Leie, Bovenschelde, Gentse Kanalen, IJzer en Kanaal Charleroi
Leyssen, G.; Franken, T.; Fang, Z.; Gullentops, C.; Coen, L.; Bogman, P.; Coorevits, L.; Blanckaert, J.; Swings, J.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: randvoorwaarden, hydraulica, statistiek van Dender, Leie, Bovenschelde, Gentse Kanalen, IJzer en Kanaal Charleroi. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_098. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. XII, 138 + 586 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Management > Resource management > Water management
  Numerical modelling
  Water management > Risk > Floods
  Water management > Risk > Scenario-analysis
  Water management > Water policy > ROR/ORBP
  ANE, België, IJzer R. [Marine Regions]; België, Bekken Dijle-Zenne; België, Bovenschelde [Marine Regions]; België, Dender R. [Marine Regions]; België, Gentse Kanalen; België, Kanaal Charleroi-Brussel; België, Leie R. [Marine Regions]
Author keywords
  Flood risks; Overstromingsrisico's

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, meer


Auteurs  Top 
 • Leyssen, G., meer
 • Franken, T.
 • Fang, Z.
 • Gullentops, C.
 • Coen, L., meer
 • Bogman, P., meer
 • Coorevits, L.
 • Blanckaert, J., meer
 • Swings, J.
 • Pereira, F., meer
 • Vanderkimpen, P., meer
 • Verwaest, T., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  De huidige studie geeft invulling aan de Europese Overstromingsrichtlijn (2007/60/EG) voor wat betreft het Vlaamse bekkens van de Dender, de Leie, de Bovenschelde, de Gentse Kanalen, de IJzer en het Kanaal Charleroi. Er wordt uitgegaan van de probabilistische methodologie voor het onderbouwen van de overstromingsrisicobeheersplannen (ORBP) van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie. De methodologie bestaat uit een keten van numerieke, wiskundige en statistische modellen. Vermits de studie een toepassing betreft op bevaarbare waterlopen, werd de methodologie voor een aantal aspecten bijgestuurd of gewijzigd. De huidige studies zijn regionale studies die de start analyses zijn voor meer gedetailleerde specifieke project studies. De resultaten van de studie laten beleidsmakers toe om onderbouwde keuzes te maken in het overstromingsrisicobeheer van de Dender, de Leie, de Bovenschelde, de Gentse Kanalen, de IJzer en het Kanaal Charleroi. Dit deelrapport behandelt het opstellen van de hydrologische randvoorwaarden en de doorgevoerde statistische analyses op de modelresultaten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs